Kipsilevyn elinkaari ja ympäristö

Kipsilevyn raaka-aineet

Gyproc-kipsilevyt on valmistettu kierrätettävästä luonnonmateriaalista kipsistä, kartongista ja vedestä sekä pienestä määrästä lisäaineita. Kipsi saadaan louhimalla kipsikivestä ja käyttämämme kartonki valmistetaan kierrätyspaperista. Muita valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita ovat muun muassa tärkkelys, vaahto sekä lasikuitu.

Uusia Gyproc-levyjä valmistettaessa voidaan seokseen lisätä myös kierrätyskipsiä. Puhtaan kierrätyskipsijakeen lisääminen ei heikennä valmistettavan levyn ominaisuuksia, mutta kierrätyskipsin käyttäminen valmistuksen yhteydessä säästää luonnonvaroja.

 

Valitsemalla kipsilevyn kulutat vähemmän luonnonvaroja
 

Valitsemalla kevytrakenteisen kipsilevyseinän kulutetaan luonnonvaroja selkeästi vähemmän kuin käytettäessä perinteistä seinäratkaisua. Kun verrataan yhtä neliömetriä kevytrakenteista kipsilevyseinää perinteiseen väliseinäratkaisuun, säästetään:
 

 

  • 45 % hiilidioksidia

  • 9 % primäärienergiaa

  • 42 % materiaalin painossa

  • 63 % vettä

 

Valinnan vaikutus konkretisoituu, kun verrataan kookasta, perinteisin menetelmin rakennettua rakennusta sellaiseen, jossa on kevytrakenteiset kipsilevyseinät. Rakennettaessa taloa, jossa on 10 000 m2 kevytrakenteista väliseinää, säästetään perinteisellä menetelmällä rakennettuun taloon verrattuna:
 

  • 13 maailmanympärimatkaa autolla (527 340 km, autossa 110 000 CO2 päästöt)

  • 60 norsun painon verran materiaalia, jotka tulee asentaa ja aikanaan purkaa (242 000 kg)

  • 950 m3 vettä

  • 2670 ihmisen 24 tunnin kuluessa kuluttama määrä sähköä (158 GJ)

 

Tässä vertailussa on huomioitu tuotteen valmistus ja asennus pitäen sisällään raaka-aineiden hankinnan ja toimituksen tehtaalle, tuotannon sekä tuotteiden asennuksen työmaalla. Edellä mainitut luvut eivät pidä sisällään kuljetusta työmaalle, käyttöaikaa eikä käytöstä poistamista.

Gyproc-levyt valmistetaan Kirkkonummella

Monen Gyproc-levyn tuotanto tapahtuu paikallisesti Kirkkonummen tehtaallamme. Kipsilevyn valmistus on ympäristöystävällinen prosessi: yhden kipsilevyneliömetrin valmistus vastaa 1,93 kg hiilidioksidia. Vertailuna farkkuhousujen valmistus vastaa 5,51 kg hiilidioksidia ja yhden naudanlihakilon valmistus 18 kg hiilidioksidia.

 

Kuljetus

Paikallinen tuotanto mahdollistaa lyhyet kuljetusmatkat Suomen sisällä tehtaalta työmaille.  Rekat pakataan optimoidusti niin, että rekat eivät lähde tehtaalta vajaalastattuina.  Toisinaan samaan kuormaan voidaan lastata myös ISOVERin villoja, jolloin logistiikka tehostuu entisestään. Myös raaka-aineiden kuljetus on optimoitu: esimerkiksi raakakipsin kuljetus meriteitse säästää ympäristöä verrattuna rekkakuljetuksiin. 

 

Asennusvaihe

Kipsilevyn käyttö perinteisten rakennusmateriaalien sijaan tuottaa vähemmän jätettä ja tarjoaa säästöä kuljetuksissa, nostoissa ja materiaalitarpeissa. Tuotteen keveyden myötä asentajan työ helpottuu ja on vähemmän raskasta.

Levyillä on pitkä käyttöikä ja niitä voidaan korjata

Gyproc-kipsilevyt kestävät hyvin rakennukseen kohdistuvaa kuormitusta ja ne on helppo korjata. Koko rakennuksen elinkaaren ajan, ne tarjoavat mukavuutta asujalle ja muille rakennuksen käyttäjille.

 

Kipsilevyt ovat täysin kierrätettäviä

Puhtaan kierrätyskipsijakeen keräystoiminta on kehittynyt vuosien saatossa hyvien yhteistyökumppaneiden avulla sekä tiiviillä yhteistyöllä talotehtaiden ja asiakkaiden kanssa. Käytämme kerättyä kierrätyskipsiä uusien levyjen raaka-aineena. Puhtaan kierrätyskipsijakeen lisääminen kipsiseokseen ei heikennä valmistettavan levyn ominaisuuksia, mutta se säästää luonnonvaroja sekä edistää kokonaishallintaa tuotteen elinkaariajattelussa.

 Puhtaan kipsilevyjakeen palauttaminen tehtaallemme Kirkkonummelle on osa rakennusalan yritysten ympäristönhallintaa ja auttaa säästämään jätekustannuksissa. 

 

Lue lisää kipsilevyjen kierrätyksestä