FAQ hero banner
18 hakutulosta

Kuinka tiuhaan kipsilevyt ruuvataan?

Yleensä kipsilevyjen ruuvausväli on levyjen reunoilla 200 mm ja keskialueella 300 mm. Tämä riittää pitämään levyt alustassa. Jos kysymyksessä on rakennuksen kantava seinä tai katto, kohteen suunnittelija on voinut määrittää ruuvausvälin tiuhemmaksi. Tarkista ennen asennusta suunnittelijan ohjeet ruuvaustiheydestä.

Katso lisää

Mitä ruuveja käytetään kipsilevyjen kiinnittämiseen?

Kipsilevyjen kiinnittämiseen käytetään erityyppisiä ja pituisia ruuveja, riippuen kiinnitettävästä levystä, levykerroksien määrästä ja runkomateriaalista, johon kiinnitetään. Yleisenä nyrkkisääntönä pidetään, että harvakierteisiä ruuveja käytetään puurunkoon ja tiuhakierteisiä ruuveja peltirunkoon. Normaalissa levyssä esim. GN 13 käytetään trumpettikantaisia ruuveja, kun taas Erikoiskovissa levyissä joiden tiheys on suurempi esim. GEK 13, GRIE 13 ja Lattia Lapikas GL 15 käytetään ns. vastakierteellistä ruuveja. Ruuvin pituus valitaan siten, että ruuvi ylettyy riittävästi runkorakenteeseen.

Katso lisää

Miten päin kipsilevyt asennetaan?

Sisäverhouslevyjen pintapuoli, joka jää näkyviin on yleensä reunaohennettu pitkiltä sivuilta. Levyjen pitkillä sivuilla on myös printattu levytyypin lyhenne ja valmistusajankohta (päivämäärä ja kellonaika). Levyjen taustapuolella keskiosassa on levytyyppi, hyväksynnät, levytyyppi, sekä myös valmistusaika. Tuulensuojalevyjen pintapuolella lukee isolla "Gyproc".

Katso lisää

Miten rakennetaan kipsilevyseinä, jonka ääneneristys on esim. 48 dB?

Gyproc seinien valintaan on monta mahdollisuutta. Gyproc käsikirjasta löytyy äänikuuset jokaiselle väliseinätyypille. Gyprocin sivuilta löytyy väliseinävalitsin, jolla voidaan hakea itselle sopivin vaihtoehto. XR-rangalla tehdyllä väliseinällä on paras äänitekninen toimivuus ja sillä saavutetaan yleensä yhden ääniluokan  (n. 4 dB) parempi ääneneristävyys kuin tavallisella GS- tai kertopuurangalla.

Katso lisää

Miten paloluokiteltujen kipsilevyseinien liitosten, saumojen tiivistys ja pintakäsittely toteutetaan?

Kipsilevyjen väliset reunaohennetut saumat kitataan normaalisti Gyproc-valmistasoitteella ja kartonkisaumanauhalla. Tuplalevyseinien alempaa kerrosta ei tarvitse kitata. Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella saumamassalla. kts. tarkemmat tiedot Gyproc käsikirjan kappaleesta 3.11. tai palosertifikaatin liite 2.

Katso lisää

Suunnitelmissa lukee, että seinän palovaatimus on EI30, mitä tämä tarkoittaa ja miten se toteutetaan?

Suunnitelmien merkinnät, E = tiiveys & I = eristävyys, tarkoittavat sitä, että rakenteen on kestettävä palotilanteessa tiiviinä savukaasuilta, eikä lämpötila saa nousta yli sallitun rajan ennen 30 minuutin aikarajaa. Gyprocin käsikirjasta, sekä Palosertifikaatista löytyvät yleisimmät varmennetut yläpohja-, välipohja,- väliseinä- ja ulkoseinärakenteet.

Katso lisää

Mihin perustuu kipsilevyn hyvät palonkesto-ominaisuudet?

Kipsilevyjen hyvä palonkesto perustuu kipsikiveen sitoutuneeseen kideveteen. Paremmin paloa kestäviin rakenteisiin on kehitetty erikoistuotteita, joiden palonkestoaika on parempi kuin peruskipsilevyllä. Palolevyjen hyvät ominaisuudet saadaan aikaan lisäämällä kipsiytimeen paloa hidastavia aineita kuten vermikuliittia ja savea.

Katso lisää

Mikä on kipsilevyn palonkesto?

Kipsilevyä voidaan käyttää osastoivissa seinissä ja katoissa rakennusmateriaalina. Gyproc palosertifikaatissa ja käsikirjassa on esitetty eri vaihtoehtoja miten rakenteiden palonkestoa saadaan lisättyä käyttämällä eri tyyppisiä ja paksuisia kipsilevyjä.

Katso lisää

Kipsilevyn pinnassa on homepilkkuja, onko kipsilevy yhä käyttökelpoinen?

Kipsilevyn kartonki on organinen aine. Kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa kartonkipintaan voi tarttua ympäristössä olevia epäpuhtauksia ja mikrobeja aiheuttaen itiökasvustoa. Homeisia levyjä ei pidä asentaa rakennukseen. Rakenteissa olevat homeiset levyt korjataan vaihtamalla ne uusiin. Muut materiaalit ja rakenteet joita ei voida uusia, kuivataan ja poistetaan mikrobikasvusto mekaanisesti.

Katso lisää