Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Gyproc sisäkatot

Gyproc Sisäkattojärjestelmät sisältää useita eri rakennevaihtoehtoja. Kattopinnat voivat olla vaakasuoria ja tasaisia tai kaltevia ja taivutettuja. 

Gyproc sisäkatot

Tukirakenteet voivat olla tyyppiä

  • Alaslaskettu 
  • Kantava 
  • Rakenteellinen väli-/yläpohja 

 

Sisäkattorakenteet voivat vaikuttaa usealla tavalla väli-/yläpohjan ominaisuuksiin

  • Parantaa ääneneristystä 
  • Vaikuttaa paloluokitukseen 
  • Madaltaa huonetilaa 
  • Luo asennustilan alakatto-onteloon 
  • Vaikuttaa kattopinnan visuaalisuuteen 

 

Ääneneristyksen paraneminen: Alaslaskettu katto parantaa ääneneristystä parhaiten, kun käytetään mahdollisimman harvoja kiinnityspisteitä välipohjaan, mahdollisimman suurta alakaton ontelotilaa (min. 100 mm), väh. 45 mm mineraalivillaa ontelotilassa, kahta 12,5 mm Gyproc-kipsilevyä ja huolellista ääniteknistä tiivistystä liittymärakenteisiin. 

Sisäkattoverhouksessa toisiokannattajina käytetään väh. 48 mm puukoolausta k 600, mineraalivillaa 50 mm, Gyproc Jousirankoja k 400 mm ja kahta 12,5 mm Gyproc-kipsilevyä. Gyproc Erikoiskova ja Protect F -kipsilevyillä saavutetaan suuremman neliöpainon ansiosta parempi ääneneristys kuin Gyproc Normaali-levyllä.

Gyproc GK -alakattojärjestelmä

Gyproc GK-järjestelmä on Gyproc-alakattojen kannatinjärjestelmä, joka voidaan toteuttaa 1- tai 2-tasoasennuksena. Järjestelmässä käytetään GN-, GEK- tai ruuvikiinnitteisiä Gyptone-levyjä.

GK-järjestelmän runko koostuu pitkittäis- ja poikittaiskannattajista. Liitoskappaleita käytetään kannattajien pituusliitoksiin ja lukituskappaleita kannattajien yhdistämiseen. Lisäksi käytetään säädettäviä ja kiinteitä ripustimia. Päätelista GK-C asennetaan jokaisen seinän ja katon liitoskohtaan.

Gyproc kantavat alakatot

Kun alakatto tehdään kantavana, vältytään kiinnityksiltä yläpuoliseen rakenteeseen. Tästä on hyötyä erityisesti korkeissa ääneneristysvaatimuksissa, kun on tarve madaltaa huonetilaa paljon, yläpuolisen rakenteen haitallisissa muodonmuutoksissa - esimerkiksi suuret taipumat tai kun alakaton ripustuksille ei ole tilaa yläpuolisessa rakenteessa johtuen talotekniikka-asennuksista.

Järjestelmäkuvaus

Pääkannattajat tehdään teräsrangoista (Gyproc GFR tai Gypsteel ELPR) tai suuremmilla jänneväleillä levyuumapalkeista. Gyproc GFR -rankoja käytettäessä voidaan mitoitus tehdä Gyproc DUROnomic-väliseinien mitoitusohjeen mukaisesti. Toisiokannattimet tehdään Gyproc S 25 tai S 45 -profiileista. Rakenne kannatetaan väliseinistä esim. Gyproc Duronomic -väliseinäjärjestelmällä, jolloin kattorakenne tukee seinärakenteita sivusuunnassa.

Kaarevat sisäkatot

Kevytrakennetekniikan avulla voidaan toteuttaa mitä monimuotoisimpia sisäseiniä ja -kattoja. Muotorakenne saadaan aikaan kaarevan alusrakenteen ja taivutetun levyn avulla. 

Levy taivutetaan joko suoraan alusrakenteen tai erillisen muotin päälle. Levy taipuu rakenteen muotoon kostutettuna ja hyvin loivissa kaarissa myös kuivana. Gyproc-levyn voi taivuttaa joko poikittais- tai pitkittäissuuntaisesti. Muotorakenteisiin käytetään taivutussäteestä riippuen Gyproc Normaalia, Gyproc Erikoiskovaa tai Gyproc Remonttilevyä. Runkorakenteena voidaan käyttää yhtä hyvin puu- tai teräsrankoja. Taivutusperiaatteet ovat kummassakin samat. 

Järjestelmäkuvaus

Järjestelmä käsittää mm. levyjen taivutuksen kuivana suoraan rankarakennetta vasten. Pienin taivutussäde saadaan käyttäen 6,5 mm Gyproc Remonttilevyjä. Tasaisen pinnan varmistamiseksi kaariosissa käytetään tiheämpää runkotolppajakoa. 

Sisäkattojen alusrakenteet tehdään pitkälti samojen periaatteiden mukaisesti kuin alaslasketut sileät sisäkatot. Holvimaisissa katoissa käytetään kaarevia ensiökannattajia, joita on saatavissa mittatilaustyönä haluttuun kaareen taivutettuina. Monimuotoisissa katoissa joudutaan myös toisiokannattajia taivuttamaan kaarelle. Rakenne edellyttää aina tapauskohtaisen detaljisuunnittelun.

Gypsteel GK-alakattojärjestelmä, asennusohje

Gypsteel GK-alakattojärjestelmä, asennusohje

Gyprocin Gypsteel GK-alakattokannatinjärjestelmän teräsohutlevyprofiilit on lujitettu patentoidulla tekniikalla. Seinäjärjestelmissä jo todistetusti havaitut edut voidaan hyödyntää nyt myös alakattorakenteissa.