Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Debel-kerroslattiajärjestelmä

Kerroalattiaan ja talotekniikkatilaan perustuva ratkaisu

Debel-kerroslattiajärjestelmä

Debel-kerroslattia on asuin-, majoitus-ja liiketiloihin soveltuva rakentamismalli. Ratkaisu perustuu kahteen pääkohtaan; kerroslattiaan ja talotekniikkatilaan/-komeroon. Kerroslattia on kantaviin välipohjien päälle tehty lattiarakenne, jossa on asennustila huoneiston taloteknisten järjestelmien vaakasuuntaisille putkille, kanaville, sähköjohdoille yms. Talotekniikkatilassa sijaitsevat kaikki huoneistokohtaiset laitteet, joilta lähtevät syötöt kerroslattian kautta käyttöpisteille. 

Tämä nerokas ratkaisumalli mahdollistaa asuntojen todellisen muunneltavuuden suunnittelu-, rakentamis- ja asumisvaiheessa. Päällekkäiset huoneistot voivat olla erilaisia ja talotekniikan taso sekä toteutustapa voidaan valita huoneistokohtaisesti. Myös ääniteknisesti kerroslattia on merkittävä uudistus. Rakenteen ansiosta välipohjan askelääneneristävyys paranee huomattavasti. 

Kerroslattia on ns. kuivarakentamista. Kaikki kerroslattian materiaalit ovat kuivia eikä välipohjan päälle tule valu-/tasoitekerrosta. Näin valujen ja tasoitteiden käyttö sekä kuivumisaika on minimoitu, rakentaminen nopeutuu ja kosteusriskit vähenevät.

Järjestelmäkuvaus

Ratkaisu perustuu kahteen pääkohtaan; kerroslattiaan ja talotekniikkatilaan/-komeroon. Kerroslattia on kantavan betonilaataston päälle tehty lattiarakenne, jossa on asennustila huoneiston taloteknisten järjestelmien vaakasuuntaisille putkille, kanaville, sähköjohdoille yms. Talotekniikkatila/-komero on porraskäytävään avautuvalla huoltoluukulla/-ovella varustettu tila, johon taloteknisten järjestelmien pystysuuntaiset putket, kanavat, sähköjohdot yms. on keskitetty. Lisäksi talotekniikkatilassa sijaitsevat kaikki huoneistokohtaiset laitteet (ilmanvaihtokone, vesimittari, venttiilit, lämmityksen säästöventtiilit jne), joilta lähtevät syötöt kerroslattian kautta käyttöpisteille. 

Tämä ratkaisumalli mahdollistaa asuntojen todellisen muunneltavuuden suunnittelu-, rakentamis- ja asumisvaiheessa. Päällekkäiset huoneistot voivat olla erilaisia ja talotekniikan taso sekä toteutustapa voidaan valita huoneistokohtaisesti. Asumisvaiheessa asunto on helppo muuttaa vastaamaan uuden elämäntilanteen mukanaan tuomia tarpeita muita asukkaita häiritsemättä. 

Myös ääniteknisesti kerroslattia on edullinen ratkaisu. Rakenteen ansiosta välipohjan askelääneneristävyys paranee huomattavasti. Huoneistoa palvelevat talotekniset laitteet ovat sen huoneiston sisäpuolella, jota ne palvelevat, jolloin äänetkin pysyvät paremmin ko. huoneiston sisällä. Pystysuuntaiset putket on keskitetty ääniteknisesti osastoituun talotekniikkatilaan, jolloin ei ole huoneistojen läpi meneviä pystynousuja aiheuttamassa ääniongelmia. 

Ratkaisumalli helpottaa huollettavuutta, kun huoltoa ja tarkastusta vaativat laitteet on keskitetty talotekniikkatilaan. Huolto on tällöin suoritettavissa nopeasti ja systemaattisesti huoltosuunnitelman mukaisesti asukkaita häiritsemättä. 

Kerroslattia on ns. kuivarakentamista. Kaikki kerroslattian materiaalit ovat kuivia eikä välipohjan päälle tule valu-/tasoitekerrosta. Näin valujen ja tasoitteiden käyttö sekä niiden kuivumisen odottelu on minimoitu, jolloin rakentaminen nopeutuu ja kosteusriskit vähenevät. Kerroslattia pitkälle esivalmistettuna tuotteena edellyttää selkeän ja toimivan työmaalogistiikan. 

Rakenteen ominaisuuksia

Debel-kerroslattiajärjestelmä on betonivälipohjiin integroitu nykyaikainen rakennejärjestelmä. Se soveltuu asuin-, majoitus- ja toimistokäyttöön tarkoitettuihin tiloihin ja kohteisiin, joissa kuormitukset ovat vastaavalla tasolla (RakMK B1-3:n mukaisesti pistekuorma 1,5 kN, oleskelukuorma I ja II). Debel on vastaus vaatimuksiin paremmasta välipohjien ääneneristävyydestä, huonetilojen muunneltavuudesta ja rakennuskosteuden hallinnasta. 

Debel vastaa RakMK:n C1:ssä (Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa; määräykset ja ohjeet 1998) esitettyjä vaatimuksia: 

  • pienin sallittu ilmaääneneristysluku asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä: R'w = 55 dB 
  • suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuinhuoneeseen: L'n,w = 53 dB 

Kerroslattiarakennetta toteutettaessa on otettava huomioon myös täydentävät rakennusosat ja LVIStekniikka, jotta ääneneristykseltään hyvä lopputulos voidaan saavuttaa. Lattiarakenne on kauttaaltaan irti kantavista rakenteista, hormeista, LVIS-asennuksista ym. kiinteistä rakenteista. 

Debel korjausrakentamisessa

Debel soveltuu erinomaisesti korjausrakentamiseen vanhan pintarakenteen vaihtamiseen, koska rakenteelle ei tule näin lisäkuormituksia. Debel-järjestelmällä on myös helppo tasata vanhan alustan epätasaisuuksia samalla, kun lattiarakenteen alle saadaan mahtumaan talotekniikkaasennukset. 

Kelluvat lattiat

Debel-järjestelmää vastaava ääneneristys saavutetaan massiivilaatalla > 200 mm ja ontelolaatalla > 265 mm, kun pintarakenne on kelluva: 2 x GL 15 ja 30 mm mineraalivillalevy ISOVER FLO.

Debel-kerroslattiajärjestelmä, esite

Debel-kerroslattiajärjestelmä, esite

Järjestelmä on kantavien rakenteiden päälle asennettava elämätön rakenne. Ratkaisu perustuu kahteen pääkohtaan; kerroslattiaan ja talotekniikkatilaan/-komeroon.

Debel suunnitteluohje

Debel suunnitteluohje

Ratkaisu- ja suunnitteluohje Debel -kerroslattiajärjestelmään. Debel kerroslattiajärjestelmä on laadukas valinta käyttötarkoituksen muutokseen. Kerroslattiajärjestelmä on kantavien rakenteiden päälle asennettava elämätön rakenne.