Hero Image
Image
Gyproc GK kannatinjärjestelmä
minuutti min

Gyproc GK-kannatinjärjestelmä

Julkaistu 10.06.2022 - päivitetty: 21.11.2022

Tutustu tehokkaaseen ammattilaisen laskentatyökaluun.

 

Työkalu on tarkoitettu Gyproc GK alakattojärjestelmän määrälaskentaan. Gyproc GK alakattojärjestelmä koostuu Gypsteel GK-profiileista, Gyproc GK liitos-, lukitus- ja ripustinosista sekä Gyproc-levyistä ja -ruuveista.

Gyproc GK alakattorakenteen kuormituskapasiteetit on varmennettu Alakattostandardin SFS-EN 13964 mukaisin vaatimuksin ja testimenetelmin. Rakenne- ja kuormitusyhdistelmät täyttävät myös SisäRyl 2013:ssa esitetyt alakattolevytyksen luokan 2 mittatarkkuusvaatimukset. Koko Gyproc GK alakattojärjestelmä on CE-merkitty alakattostandardin mukaisesti.

Määrälaskentatyökalussa on huomioitu edellä mainitun standardin mitoituskriteerit.

Lisätietoja löydät Weber, ISOVER ja Gyproc tuoteneuvonnasta.