Käyttöehdot ja evästeiden käyttö

 

1. Käyttöehtoihin sitoutuminen
 

Nämä käyttöehdot koskevat tämän verkkosivuston sekä siihen liittyvien palveluiden käyttöä.  Jatkamalla tämän verkkosivuston käyttöä hyväksyt samalla nämä käyttöehdot. 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Saint-Gobain Finland Oy:n tarjoamiin verkkosivustoihin.

 

2. Palvelut ja vastuunrajoitukset
 

Tämä verkkosivusto tarjoaa käyttäjille tietoa eräistä Saint-Gobain Finland Oy:n tuotteista ja palveluista sekä mahdollisuuden antaa palautetta ja asioida yhtiön kanssa. 

Saint-Gobain Finland Oy ei vastaa siitä, että verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat aina paikkansapitäviä, sisällöltään täydellisiä ja ajan tasalla. Ellei asiakkaan kanssa ole yksittäistapauksessa kirjallisesti toisin sovittu, ei verkkosivustolla esitettyjä tietoja voida pitää Saint-Gobain Finland Oy:tä sitovana tarjouksena taikka muuna velvoittavana ilmaisuna.  

Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteesta johtuen Saint-Gobain Finland Oy ei vastaa siitä, että verkkosivusto sekä siihen liittyvät palvelut olisivat aina keskeytyksettä tai virheettömästi saatavilla. Saint-Gobain Finland Oy voi myös harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta muuttaa verkkosivuston sisältöä tai käyttöominaisuuksia sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa verkkosivuston kokonaan tai osittain.

Verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille sekä sosiaalisen median liitännäisiä. Näihin kolmansien osapuolien tarjoamiin verkkopalveluihin sovelletaan niiden omia käyttöehtoja sekä mahdollisia muita kyseisten palveluiden käyttöä määritteleviä ehtoja ja määräyksiä. Saint-Gobain Finland Oy ei vastaa miltään osin kolmansien osapuolien verkkopalveluiden sisällöstä tai käytöstä.

Saint-Gobain Finland Oy ei vastaa mistään verkkosivuston ja sillä esitettyjen tietojen käytöstä taikka käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Saint-Gobain Finland Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. 

 

3. Tietosuoja
 

Saint-Gobain Finland Oy sitoutuu verkkosivuston käyttäjien ja asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen. Saint-Gobain Finland Oy:n tietosuojakäytännöt on esitetty tietosuojaselosteessa. 

 

4. Evästeet
 

Verkkosivustolla käytetään eväteitä palveluiden kehittämiseksi, markkinoinnin kohdentamiseksi sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. 

Lue lisää evästeistä ja niiden käytöstä täältä.

 

5. Immateriaalioikeudet
 

Verkkosivusto sisältää immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki verkkosivustoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Saint-Gobain Finland Oy:lle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Verkkosivustolla olevaa aineistoa saa selata ja ottaa verkkosivustosta jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Jäljennöksiä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopiona kaupallisessa tarkoituksessa eikä liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

 

6. Käyttäjien vastuu
 

Lähettämällä aineistoa jollekin Saint-Gobain Finland Oy:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai tämän verkkosivuston välityksellä käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus lähettää aineisto Saint-Gobain Finland Oy:lle vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmansille osapuolille ja että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista taikka muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hän on ennen aineiston lähettämistä ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että aineisto ei sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia.

Saint-Gobain Finland Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjän lähettämän aineiston verkkosivustolta.

 

7. Sovellettava laki
 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan aina Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta käsin verkkosivustoa käytetään.