Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Gyproc ja kestävä kehitys

Ohjattu kehitys tyydyttämään nykyisen yhteiskunnan tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa ohjattua kehitystä, joka tyydyttää nykyisen väestön tarpeet vaarantamatta seuraavien sukupolvien mahdollisuuksia tarpeidensa tyydyttämiseen. Kestävällä kehityksellä on kolme osa-aluetta: taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Saint-Gobain Finland Oy on rakentanut vahvan perustan näiden osa-alueiden hallinnalle. 

Saint-Gobain Finland Oy:n toimintapolitiikka, arvot ja Saint-Gobain-konsernin yleiset toiminta- ja käyttäytymisperiaatteet muodostavat perustan kestävän kehityksen ohjaamiselle. Toimintajärjestelmä luo pohjan kestävälle toiminnalle määrittelemällä "tapamme toimia". Järjestelmä sisältää kolme osa-aluetta, jotka ovat ympäristöasioiden ja laadun hallinta sekä työturvallisuudesta huolehtiminen. Toimintajärjestelmän tavoitteena on kehittää jatkuvasti toimintaa.

Toimintapolitiikkamme

Saint-Gobain Finland Oy:n / Gyprocin toiminta Suomessa käsittää seuraavat asiat:

  • Kipsilevyjen valmistus Kirkkonummella
  • Kotimaan ja viennin kipsilevyjen ja rakennejärjestelmien myynti ja markkinointi 
  • Tekninen tuki ja neuvonta

Saint-Gobain –konsernin toimintatavan mukaan, toimintamme perustuu asiakkaiden odotuksiin ja lain asettamiin vaatimuksiin, ottaen huomioon turvallisuuden ja ympäristön. Keskitymme jatkuvaan palvelun parantamiseen sekä tuotteiden korkeaan laatuun.

Sitoutuneet ammattilaisemme kehittävät kevytrakentamisen uusimmat ratkaisut asiakkaille.

  • Autamme asiakkaita menestymään liiketoiminnassaan tunnistamalla asiakkaan tarpeet ja tarjoamalla niihin tarpeisiin sopivia ratkaisuja.
  • Meidät tunnetaan työturvallisuudesta, ympäristön kunnioittamisesta ja energiatehokkaista kestävän kehityksen ratkaisuista.
  • Tinkimätöntä toimintaa tuloksellisesti keskittymällä olennaiseen.
  • Valmennamme osaavien, motivoituneiden ja sitoutuneiden yksilöiden työyhteisön, jossai kaikkien on hyvä työskennellä ja jossa ihmisiin luotetaan.
  • Yhdistämme osaamisen ja luomme tulevaisuuden tuotteet, palvelut ja toimintamallit jo tänään.

 

Taloudellinen kestävyys

Kestävä talous luo perustan Saint-Gobain Finland Oy:n vastuulliselle liiketoiminnalle. Hyvin johdettu talous luo mahdollisuudet investoida laitteisiin ja kehitysprojekteihin, jotka parantavat tuotantoprosessia ja tuotteiden sekä palveluiden laatua. Tällä on myös positiivinen vaikutus ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien hallinnan kehittämiseen. Myös sidosryhmät hyötyvät kilpailukykyisestä ja kannattavasta yritystoiminnasta.

Ekologinen kestävyys

Gyproc luo ja muovaa ratkaisuillaan toimintaympäristöjä joka päivä. Olemme osa yhteistä ympäristöämme, johon suhtaudumme ehdottoman vastuullisesti. Perusraaka-aineemme kipsi on kierrätettävä luonnonmateriaali.

Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme ympäristöä ja kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Ympäristöpolitiikkamme on seuraava:

"Tavoitteenamme on rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Pyrimme siihen ennaltaehkäisevillä toimilla ja parantamalla jatkuvasti kaikkea toimintaamme. Vastuulliset työntekijämme tekevät jatkuvasti yhteistyötä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa ympäristöystävällisen, kierrätystä edistävän toimintatavan kehittämiseksi. Toimintamme on ympäristöjärjestelmä ISO 14001:n mukaista, ja käytämme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Noudatamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ja otamme huomioon ympäristöä koskevat perustelut aina kun ne perustuvat tosiasioihin."

Laatujärjestelmä laajennettiin kattamaan toiminnan vaikutukset ympäristöön ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:n mukainen toiminta käynnistyi vuoden 1998 alussa. Gyproc on myös teettänyt päätuotteilleen ympäristöselosteen, joka perustuu elinkaariselvityksiin ISO 14040 ja ISO/DIS 14041. Siinä tarkastellaan ympäristökuormitusta raaka-ainelähteistä valmiiseen rakenteeseen saakka. Elinkaariselvitykset tukevat konkreettisesti ympäristötavoitteiden asettamista. Lisäksi Gyproc on saanut ensimmäisenä Suomessa Rakennustietosäätiön rakennusmateriaalien parhaan päästöluokituksen M1:n.

Keväällä 2012 Gyprocin Kirkkonummen kipsilevytehtaalla pidettiin ISO 50001 Energy Management auditointi, jonka tehdas läpäisi hienosti saavuttaen ISO 50001-energiasertifikaatin ensimmäisten joukossa Suomessa.

Ympäristö ei ole meille merkityksetön asia, se on asenne.

Sosiaalinen kestävyys

Saint-Gobain Finland Oy on tietoinen vastuustaan sidosryhmiään kohtaan. Yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa arvostetaan.  Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on sitoutunut rakentamaan avointa vuoropuhelua toimipisteiden lähellä toimivien organisaatioiden ja lähialueen asukkaiden kanssa.

Turvallisen ja terveellisen työympäristön jatkuva kehittäminen ja henkilöstön koulutus ovat keskeinen osa toimintaa. Turvallisuusjohtaminen perustuu Saint-Gobain-konsernin työturvallisuusohjelmaan "From audit to safety management" eli auditoinneista turvallisuusjohtamiseen. Työturvallisuusjohtamisen tavoitteena on saavuttaa nolla-tapaturmataso tapaturmia ennaltaehkäisemällä.  

Tuotteiden ja palveluiden laadun on vastattava asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä tukee toiminnan laadun jatkuvaa kehittämistä ja auttaa varmistamaan asiakkaiden tyytyväisyyden. Tuoteturvallisuuteen ja vastuulliseen markkinointiviestintään kiinnitetään huomiota.

Toimintaan liittyvät sertifikaatit

Osoituksena siitä, että täytämme ympäristöön, laatuun sekä turvallisuuteen määritetyt velvoitteet, Gyprocille on myönnetty ISO 9001 laatu-, ISO 14001 ympäristö- sekä OHSAS 18001 turvallisuussertifikaatit.

Keväällä 2012 Gyprocin Kirkkonummen tehtaalle myönnettiin ISO 50001-energiasertifikaatti, ensimmäisten joukossa Suomessa.

Ulkopuolisena sertifiointilaitoksenamme toimii Bureau Veritas.

Sertifikaattimme voit ladata alta.

Kipsin kierrätys

Uusia Gyproc-levyjä valmistettaessa voidaan seokseen lisätä myös kierrätyskipsiä. Puhtaan kierrätyskipsijakeen lisääminen ei heikennä valmistettavan levyn ominaisuuksia, mutta kierrätyskipsin käyttäminen valmistuksen yhteydessä säästää luonnonvaroja sekä edistää kokonaishallintaa tuotteen elinkaariajattelussa.

Puhtaan kierrätyskipsijakeen keräystoiminta on kehittynyt vuosien saatossa hyvien yhteistyökumppaneiden avulla sekä tiiviillä yhteistyöllä talotehtaiden ja asiakkaiden kanssa.

Tutustu tarkemmin kipsin kierrätykseen