Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Vastuuvapauslauseke

Näillä internet-sivuilla esitettyjen rakennekuvien lainaaminen on sallittua vain Saint-Gobain Finland Oy:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, kun lähde mainitaan. Kuvia ja niihin liittyviä tekstejä ei saa muuttaa ja ne tulee aina esittää kokonaisuudessaan. Saint-Gobain Finland Oy pidättää oikeuden tehdä niihin muutoksia.

Sivuillamme esitetyt rakennetyypit ja -yksityiskohdat ovat esimerkkejä, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa sekä tukea hyvää suunnittelua ja toteutusta. Jokaisen rakennuskohteen rakennetyyppejä ja -yksityiskohtia koskevat päätökset on aina tehtävä niin, että huomioon otetaan rakennuskohteen erityispiirteet ja -tarpeet. Saint-Gobain Finland Oy ei siten vastaa yksittäisissä rakennuskohteissa tehdyistä rakennetyyppejä ja -yksityiskohtia koskevista valinnoista. Rakenteiden valinnassa ja soveltuvuudessa käsillä olevaan kohteeseen on vastuu aina suunnittelijalla.