Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Gyproc vastuuvapauslauseke

Vastuuvapauslauseke

Rakennekirjasto

Näillä internet-sivuilla esitettyjen rakennekuvien lainaaminen on sallittua vain Gyprocin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, kun lähde mainitaan. Kuvia ja niihin liittyviä tekstejä ei saa muuttaa ja ne tulee aina esittää kokonaisuudessaan. Saint-Gobain Finland Oy pidättää oikeuden tehdä niihin muutoksia.

Sivuillamme esitetyt rakennetyypit ja -yksityiskohdat ovat esimerkkejä, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa sekä tukea hyvää suunnittelua ja toteutusta. Jokaisen rakennuskohteen rakennetyyppejä ja -yksityiskohtia koskevat päätökset on aina tehtävä niin, että huomioon otetaan rakennuskohteen erityispiirteet ja -tarpeet. Saint-Gobain Finland Oy ei siten vastaa yksittäisissä rakennuskohteissa tehdyistä rakennetyyppejä ja -yksityiskohtia koskevista valinnoista. Rakenteiden valinnassa ja soveltuvuudessa käsillä olevaan kohteeseen on vastuu aina suunnittelijalla.

Määrälaskurit

Näillä internet-sivuilla toimivat Gyproc järjestelmien määrälaskurit on tarkoitettu vain Saint-Gobain Finland Oy:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Määrälaskureiden tarkoituksena on helpottaa käsillä olevan kohteen tarvittavien tarvikkeiden määrien ja kustannusten laskentaa sekä helpottaa eri rakennevaihtoehtojen vertailua toisiinsa. Määrälaskureissa ei ole huomioitu työn aiheutuvaa materiaalihukan osuutta järjestelmien toteutuksessa, ainoastaan tarvikkeiden osuus ilman rahti- tai muita kuluja työmaalle.

Jokaisen rakennuskohteen erityispiirteet ja -tarpeet tulee ottaa huomioon ennen tarvikkeiden tilausta työmaalle. Vastuu materiaalimenekkien oikeellisuuden tarkistamisessa on aina laskurin käyttäjällä.

Määrälaskureissa voi esiintyä teknisiä virheitä ja mahdollisesti kirjoitusvirheitä tai muun tyyppistä epätarkkuutta. Saint-Gobain Finland Oy ei takaa määrälaskurin virheettömyyttä eikä vastaa minkäänlaisista virheistä, kuluista tai vahingoista laskurin käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, jotka saattavat johtua määrälaskurin käytöstä.

Saint-Gobain Finland Oy pidättää oikeuden tehdä määrälaskureihin muutoksia.