Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Paloturvalliset väliseinärakenteet

Gyproc on hyväksyttänyt väliseinärakenteet, jotka täyttävät RakMK E1:n asettamat vaatimukset.

Gyproc-väliseinät koostuvat teräs- tai puurungosta, kipsilevyistä sekä kipsilevyjen kiinnikkeistä. Seinän runkorakenteen välitila voi olla ilman eristettä, tai mineraalivillalla joko osittain tai kokonaan eristetty. Gyproc-väliseinien palonkestävyys vaihtelee välillä EI30-EI120.

Esitetyt rakenteet esittävät ”vähimmäisrakenteita”, joilla paloluokka toteutuu. Siten suuremmalla eriste-/rankapaksuudella tai useammalla kipsilevykerroksella saavutetaan vähintään vastaava paloluokka. Kaksinkertaisella levytyksellä levysaumat limitetään ja levyt kiinnitetään Gyproc-asennusohjeen mukaisesti.

Gyproc, palonkestävyyssertifikaatti
VTT:n lausunto: ”Osastoivien, ei kantavien Gyproc-väliseinärakenteiden palonkestävyys”
VTT:n lausunnon S 08298 07 mukaiset rakenteet ja kiinnitystavat
VTT:n lausunnon S 08372 07 mukaiset rakenteet ja lisähuomiot

Gyproc rakenteet
Materiaalipankki