Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Paloturvalliset väli- ja yläpohjarakenteet

Gyproc on hyväksyttänyt väli- ja yläpohjarakenteet, jotka täyttävät RakMK E1:n asettamat vaatimukset.

Gyproc-väli- ja yläpohjarakenteet koostuvat kantavasta puurungosta, kipsilevyistä, mineraalivillasta sekä kipsilevyjen kiinnikkeistä. Väli- ja yläpohjien runkorakenteen välitilassa pitää olla vähintään 100 mm mineraalivillaa. Rakenteiden palonkestävyysluokat ovat REI30 ja REI60 ja mitoitettu alapuoliselle palolle.

Esitetyt rakenteet esittävät ”vähimmäisrakenteita”, joilla paloluokka toteutuu. Siten suuremmalla eriste-/rankapaksuudella tai useammalla kipsilevykerroksella saavutetaan vähintään vastaava paloluokka. Kaksinkertaisella levytyksellä levysaumat limitetään ja levyt kiinnitetään Gyproc-asennusohjeen mukaisesti.

Eri osastointivaatimukset täyttävät Gyproc-rakenteet löytyvät rakennekirjastosta.

Dokumentaatio löytyy materiaalipankista