Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Paloturvalliset ulkoseinärakenteet

Gyproc on hyväksyttänyt ulkoseinärakenteet, jotka täyttävät RakMK E1:n asettamat vaatimukset. Esitetyt rakenteet esittävät ”vähimmäisrakenteita”, joilla paloluokka toteutuu. Siten suuremmalla eriste-/rankapaksuudella tai useammalla kipsilevykerroksella saavutetaan vähintään vastaava paloluokka.

Paloturvallisuuden varmistamiseksi, kaksinkertaisella levytyksellä levysaumat limitetään ja levyt kiinnitetään Gyproc-asennusohjeen mukaisesti. Vaakakoolatuissa (k < 600) rakenteissa kipsilevyn pystysauma voidaan toteuttaa levyreunat puskussa ilman erillistä sauman taakse tulevaa tukea.

Gyproc-kipsilevyt GN 13, GNE 13, GEK 13, GEKE 13, GTS 9, GF 15, GFE 15, GHS 9 ja Aquaroc Sementtilevy on hyväksytty rakennustarvikeluokkaan A2-s1, d0.  Gyprocin muista levyistä Rigidur Kuituvahvistelevy  GFH 13 ja Glasroc F Palosuojalevyt  on hyväksytty rakennustarvikeluokkaan A1.

VTT:n lausunnon S 08372 07 mukaiset rakenteet ja lisähuomiot
Gyproc ulkoseinien paloluokitukset

Eri osastointivaatimukset täyttävät Gyproc-ulkoseinärakenteet löytyvät Gyproc-palohyväksynnöistä.

Gyproc rakenteet
Materiaalipankki