Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Gyproc ja palonkestävyys

Kipsilevyrakentein voidaan saavuttaa lähes kaikki palovaatimukset. Kipsikartonkilevy pystyy estämään paloa tunkeutumasta rakenteen läpi ja estämään levyn takana olevien aineiden voimakkaan kuumenemisen.

Rakenteen palonkestävyyttä voidaan kasvattaa kipsilevyillä. Palonkestävyyteen vaikuttaa se, kuinka monta levyä rakenteessa on käytetty ja kummalle puolelle seinää levyt on asennettu. Lopullinen paloluokka määräytyy sen mukaan, miten kyseinen rakenne käyttäytyy polttokokeessa ja mitä täydennyksiä siihen on tehty. Lisäksi rakenteen on oltava sellainen, ettei palo voi päästä leviämään rakenteen yli, ali tai sivulta. Rakenteeseen välittömästi liittyvät muut rakenteet on myös tarkistettava ja täydennettävä tarvittaessa.

Gyproc-rakenteiden palohyväksynnät

Kipsilevyrakenteisiin kohdistuu erityyppisiä Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaisia vaatimuksia, joiden osalta erillisten tuotteiden ja koko rakenteen toiminnallisuus tulee olla varmennettu.

CE-merkissä ilmoitetaan joitain tuotteen ominaisuuksia. CE-merkki kuitenkin vain todentaa sen, että tuote täyttää kyseisen tuotestandardin minimivaatimukset vain esitettyjen tuoteominaisuuksien osalta. CE-merkkiin liittyvässä laadunvalvonnassa seurataan vain näitä tuotteen CE-merkinnän mukaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi palonkestävyyden osalta rakenteiden ominaisuudet tulee varmentaa erikseen, koska palonkestävyys on rakenteen ominaisuus, eikä yksittäisen tuotteen (kipsilevystandardi EN-520: "Resistance to fire is a charasteristic dependent on an assembled system and not of the product in isolation").

Kipsilevystandardi tai kipsilevyn CE-merkki ei siten kuvaa tuotteen soveltuvuutta paloluokiteltuihin rakenteisiin (EI/REI -luokat). Kipsilevyrakenteiden ominaisuudet voidaan suurelta osin määrittää vain eri standardien mukaisin testein. Erilaisten ominaisuuksien toteutumista seurataan myös jatkuvalla laadunvalvonnalla. 

Kipsikiteisiin sitoutunut vesi tekee Gyproc-kipsilevystä paloa kestävän

Kipsilevyn erinomaiset palo-ominaisuudet perustuvat siihen, että sen  ytimestä n. 20 % on kemiallisesti sitoutunutta vettä. Ytimen kipsikiteet ovat kalsiumsulfaattia, ja niissä oleva vesi höyrystyy hitaasti sitä mukaa, kun energiaa vapautuu palosta ja tunkeutuu levyyn. Tätä prosessia kutsutaan kalsinoinniksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei lämpötila kipsilevyn toisella puolella pääse nousemaan yli + 100 °C ennen kuin kideisiin sitoutunut vesi on kokonaan haihtunut kipsilevyn ytimestä. Kidevesi antaa siis kipsilevylle erinomaiset paloa estävät ominaisuudet.

Kipsilevyn kartonkikerrokset eivät levitä paloa

Kipsilevy on valettu kahden kartonkikerroksen väliin, jotka antavat levylle lujuutta ja jäykkyyttä. Kipsiydin estää kartonkia myötävaikuttamasta tulen leviämiseen palossa. Kartonki ei siis levitä paloa katto- tai seinäpintoja pitkin. Tästä johtuen kipsikartonkilevyjen rakennustarvikeluokka on A2-s1, d0, eli se on luokiteltu palamattomaksi rakennusmateriaaliksi.