Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Teräsrakenteiden palonsuojaus

Paloturvallisuus on asia,  joka riskien välttämiseksi tulee huomioida jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Kantavien teräsrakenteiden palonsuojaus Gyproc-järjestelmällä

Kantavien teräsrakenteiden palonsuojaus Gyproc-järjestelmällä

Paloturvallisuus on asia, jonka huomioimatta jättäminen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa aiheuttaa tarpeettomia riskejä mahdollisissa palovahinkotilanteissa. 

Gyproc-kipsilevyt ovat ensimmäisinä kipsilevyinä Suomessa luokiteltu palamattomiksi. Levyt on hyväksytty vuonna 2003 RakMK E1 (Rakennusten paloturvallisuus) vaatimuksen mukaiseen rakennustarvikeluokkaan A2-s1, d0. 

Hyvien palo-ominaisuuksiensa ansiosta Gyproc-kipsilevyjä voidaankin käyttää lähes kaikessa rakentamisessa, missä on kyseessä rakennusten paloturvallisuus, kuten esimerkiksi yli kaksikerroksisten P1-luokan rakennusten uloskäytävien osastoivissa seinissä ja kellaritilojen osastoinnissa sekä roilorakenteissa. 

Gyproc Normaali, Gyproc Erikoiskova ja Gyproc Palonsuojalevy ovat hyväksyttyjä (VTT:n lausunto VTT-S-09066-07) kantavien teräsrakenteiden palonsuojaukseen.

Järjestelmäkuvaus

Gyproc Teräsrakenteiden palonsuojausjärjestelmä koostuu 12,5 mm Gyproc Normaali (tai Erikoiskova) ja 15,4 mm Gyproc Protect F -levyistä ja erityisistä teräsprofiileista. Käsikirjan kappaleen 3.8.1 taulukoista (Teräsrakenteiden Palonsuojaus Suunnittelu.pdf) nähdään tarvittava levykerrosten määrä kriittisen teräslämpötilan, profiilisuhteen ja tarvittavan aikaluokan mukaisesti. 

Kipsilevyjen palonsuojaominaisuudet perustuvat siihen, että levyssä on n. 20 % kemiallisesti sitoutunutta vettä, joka höyrystyy hitaasti sitä mukaa, kun energiaa vapautuu palosta ja tunkeutuu levyyn. Tämän kalsinointivyöhykkeen edellä lämpötila ei nouse yli + 100 °C. 

15,4 mm Gyproc Protect F -palonsuojalevyn rakenne on 12,5 mm:stä Gyproc Normaalia tiiviimpi ja painavampi. GF 15 -levyn hyvät palonesto-ominaisuudet perustuvat siihen, että levyn sisältämän kidevesimäärän höyrystyminen kuluttaa paljon lämpöenergiaa. Lisäksi 15,4 mm Gyproc Protect F pysyy, Normaali-levystä poiketen, paikallaan vielä kideveden höyrystyttyä suojaten siten takana olevaa rakennetta. Käyttämällä 15,4 mm Gyproc Protect F -levyjä selvitään yleensä vähemmin levykerroksin.

 

Kantavien teräsrakenteiden palonsuojaus Glasroc® F Firecase -järjestelmällä

Paloturvallisuus on asia, jonka huomioimatta jättäminen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa aiheuttaa tarpeettomia riskejä mahdollisissa palovahinkotilanteissa. 

Glasroc® F Firecase -levyt ovat hyväksyttyjä (VTT:n lausunto VTT-S-03573-10) kantavien teräsrakenteiden palonsuojaukseen. 

Glasroc® F Firecase -levyjen avulla saavutetaan hyvä teräsrakenteiden palosuojaus ilman erillisiä kotelorakenteen tukiprofiileja. Järjestelmällä saavutetaan jopa 120 min palosuojaus. 

  • Tehokas kantavien teräsrakenteiden palosuojaus 
  • Palosuojatun rakenteen ulkomitat pienenevät 
  • Tasainen laadukas ja iskunkestävä pinta 
  • Nopea ja yksinkertainen asennus 
  • Vaihtoehtoinen asennustapa hakasin 

 

Järjestelmäkuvaus

Palosuojalevytyksen paksuus on aina optimaalinen, sillä valikoimasta on saatavilla levypaksuudet 15, 20, 25 ja 30 mm. Lisäksi asennettaessa ilman ilmarakoa suoraan teräsrakenteeseen kiinni saavutetaan tehokkaampi palosuojaus kuin 25 mm leveitä asennusprofiileja käytettäessä. Esimerkiksi teräspilarilla 100 x 100 x 5,0 mm paloluokassa R60 (4-sivulta suojattu) riittää 20 mm Glasroc F -levytys. Vastaava suojaus kipsilevyillä vaatii 2 kerrosta 15,4 mm Gyproc Protect F levyjä tai 3 kerrosta 12,5 mm Gyproc Normaali levyjä. Lisäksi palosuojatun pilarin ulkomitat pienenevät: 140 x 140 verrattuna 172 x 212 mm. Levyt kiinnitetään erityisin Glasroc F -ruuvein tai nopeaa asennusta varten voidaan käyttää hakasia. Glasroc F -levyt tarjoavat tasaisen ja iskunkestävän pinnan, joka voidaan haluttaessa jättää ilman pintakäsittelyä.