Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Gyproc Murtosuoja

Rakenteellisen murtosuojauksen tehtävänä on estää ja hidastaa tunkeutujaa pääsemästä kohteeseensa.

Gyproc Murtosuoja

Rakenteellisen murtosuojauksen tehtävänä on estää ja hidastaa tunkeutujaa pääsemästä kohteeseensa. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto on laatinut yritystoiminnassa tai julkisessa käytössä olevia rakennuksia varten murtosuojeluohjeet. Vakuutettaessa omaisuutta murtovahinkojen varalta tulee vakuutuskohteen, jossa omaisuus sijaitsee, täyttää tietyt rakenteelliset murtautumista ehkäisevät perusvaatimukset. Asuinrakennuksia varten ei ole varsinaisia suojeluohjeita, mutta SVK on laatinut näitä koskevat suositukset. 

Murtosuojaustason määrää rakennuksen tai huoneiston käyttötarkoitus. Ohjeessa käyttökohteet on jaettu kahteen pääryhmään: 

  • Yritystoiminnassa tai julkisessa käytössä olevat rakennukset 
  • Yksityiset asuinrakennukset

 

Järjestelmäkuvaus

Gyproc Murtosuoja -järjestelmä muodostuu Gyproc IBS -murtosuojalevyllä suojatusta teräsrankaisesta kipsilevyseinästä. Murtosuojeluohjeiden mukaisesti kipsilevyseinä vahvistetaan vähintään 1,0 mm paksulla teräslevyllä sovellettavan murtosuojeluohjeen 1-3 mukaisesti joko toiselta tai molemmilta puolilta. Gyproc Murtosuoja -järjestelmässä rankajako on k 600 tai k 450. Suositeltavinta on käyttää Gyproc GFR -vahvistusrankaa. Gyproc IBS 1 -levyn paksuus on 1 mm ja IBS 2 -levyn 2 mm.