Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Alakatot

Alaslasketut katot GK-järjestelmällä

Gyproc GK-järjestelmä on Gyproc-alakattojen kannatinjärjestelmä, joka voidaan toteuttaa 1- tai 2-tasoasennuksena. Järjestelmässä käytetään GN-, GEK- tai ruuvikiinnitteisiä Gyptone-levyjä.

Hyödyt

"Gyprocin Gypsteel GK-alakattokannatinjärjestelmän teräsohutlevyprofiilit on lujitettu patentoidulla tekniikalla. Seinäjärjestelmissä jo todistetusti havaitut edut voidaan hyödyntää nyt myös alakattorakenteissa. Gypsteel GK on paikallarakennetun kipsialakaton kannatinjärjestelmä sekä suoraan että ripustettuun asennukseen. Profiilien keveyden ja ergonomisuuden ansiosta rakenne on kevyt ja nopea asentaa Levyjä kiinnitettäessä ruuvit uppoavat helpommin ja pureutuvat Gypsteel teräsprofiileihin paremmin. Teräsprofiilien rakenteen ansiosta riskiä ruuvien korkkaamiselle erikoiskovillakaan levyillä ei ole. Myös profiilien katkaiseminen on helpompaa. Kevyemmillä profiileilla saadaan alakatolle vastaavat ominaisuudet kuin vanhoilla GK-profiileilla. Rakenteen kuormituskapasiteetit on varmennettu Alakattostandardin SFS-EN 13964 mukaisin vaatimuksin ja testimenetelmin. Rakenne- ja kuormitusyhdistelmät täyttävät myös SisäRyl 2000:ssa esitetyt alakattolevytyksen luokan 2 mittatarkkuusvaatimukset. Kannattajat liitetään kiinnitysosilla toisiinsa, joten työkaluja ei tarvita. Kiinnikkeitä voi myös hienosäätää kipsilevyjen asennuksen yhteydessä. GK-kannattajien 60 mm leveys helpottaa levyjen kiinnitystä.

Gyproc GK alakattojärjestelmän Gypsteel-teräsohutlevyprofiilit on lujitettu patentoidulla tekniikalla. Seinäjärjestelmissä jo todistetusti havaitut edut voidaan nyt hyödyntää myös alakattorakenteissa.

Alaslasketut katot teräsrankajärjestelmällä

Gyproc sisäkattojärjestelmät sisältävät useita eri rakennevaihtoehtoja. Kattopinnat voivat olla vaakasuoria ja tasaisia tai kaltevia ja taivutettuja. Sisäkattorakenteet vaikuttavat usealla tavalla väli-/yläpohjan ominaisuuksiin. Niiden avulla voidaan mm. parantaa ääneneristystä, vaikuttaa paloluokitukseen, madaltaa huonetilaa ja vaikuttaa kattopinnan visuaalisuuteen.

Gyproc sisäkattojärjestelmät sisältävät useita eri rakennevaihtoehtoja. Kattopinnat voivat olla vaakasuoria ja tasaisia tai kaltevia ja taivutettuja. Sisäkattorakenteet vaikuttavat usealla tavalla väli-/yläpohjan ominaisuuksiin. Niiden avulla voidaan mm. parantaa ääneneristystä, vaikuttaa paloluokitukseen, madaltaa huonetilaa ja vaikuttaa kattopinnan visuaalisuuteen.

Itsekantavat alakatot

Kun alakatto tehdään kantavana, vältytään kiinnityksiltä yläpuoliseen rakenteeseen. Tästä on hyötyä erityisesti korkeissa ääneneristysvaatimuksissa, kun on tarve madaltaa huonetilaa paljon, yläpuolisen rakenteen haitallisissa muodonmuutoksissa - esimerkiksi suuret taipumat tai kun alakaton ripustuksille ei ole tilaa yläpuolisessa rakenteessa johtuen talotekniikka-asennuksista. Kattorakenteessa käytetään pääkannattajina Gyprocin Duronomic-rankoja tai levyuumapalkkeja, joiden alapuolelle asennetaan toisiokannattajat Gyproc S 25 sekä tarvittavat kipsilevykerrokset.

Kun alakatto tehdään kantavana, vältytään kiinnityksiltä yläpuoliseen rakenteeseen. Tästä on hyötyä erityisesti korkeissa ääneneristysvaatimuksissa, kun on tarve madaltaa huonetilaa paljon, yläpuolisen rakenteen haitallisissa muodonmuutoksissa - esimerkiksi suuret taipumat tai kun alakaton ripustuksille ei ole tilaa yläpuolisessa rakenteessa johtuen talotekniikka-asennuksista. Kattorakenteessa käytetään pääkannattajina Gyprocin Duronomic-rankoja tai levyuumapalkkeja, joiden alapuolelle asennetaan toisiokannattajat Gyproc S 25 sekä tarvittavat kipsilevykerrokset.

Puurunkoiset alakatot

Kannatinjärjestelmä voi olla kantava tai alakattorakenne. Kipsilevyt asennetaan sisäkattoverhouksena toisiokannattajiin tai mahdollisesti suoraan palkkeihin. Toisiokannattajat voidaan tehdä puukoolauksena tai ääneneristystä parantavalla Gyproc AP 25 Profiililla (akustinen jousiranka).

Järjestelmärakenne

Gyproc-kevytrakennetekniikkaa käytetään välipohjissa kantavan rakenneosan mukaan pääasiassa kahdella eri tavalla. Kun kantavana rakenteena ovat puupalkit, kipsilevyrakenteilla muodostetaan pääasiallinen osa tiloja toisistaan erottavasta ja paloa osastoivasta välipohjasta. Kantavan rakenteen ollessa betonia kipsilevyrakenteilla parannetaan tarpeen mukaan ääneneristystä.

Kannatinjärjestelmä voi olla kantava tai alakattorakenne. Kipsilevyt asennetaan sisäkattoverhouksena toisiokannattajiin tai mahdollisesti suoraan palkkeihin. Toisiokannattajat voidaan tehdä puukoolauksena tai ääneneristystä parantavalla Gyproc AP 25 Profiililla (akustinen jousiranka).

Taivutetut alakatot

Kevytrakennetekniikan avulla voidaan toteuttaa mitä monimuotoisimpia sisäseiniä ja -kattoja. Muotorakenne saadaan aikaan kaarevan alusrakenteen ja taivutetun levyn avulla. Levy taivutetaan joko suoraan alusrakenteen tai erillisen muotin päälle. Levy taipuu rakenteen muotoon kostutettuna ja hyvin loivissa kaarissa myös kuivana.

Järjestelmärakenne

Kattorakenne koostuu Gyproc HB Taivutetusta kattoprofiilista sekä Gyproc S 25 -toisiokannattajista. K-etäisyys: ensiö, max. 1200 mm ja toisio, max. 300 mm. Kipsilevyt esitaivutetaan muotin päälle ja asennetaan vasten runkoa.

Hyödyt

Gyproc-kevytrakennetekniikan avulla voidaan toteuttaa hyvin monimuotoisia sisäseiniä ja -kattoja. Variaatioiden määrä on lähes rajaton.

Gyproc-kevytrakennetekniikan avulla voidaan toteuttaa mitä monimuotoisimpia sisäseiniä ja -kattoja. Muotorakenne saadaan aikaan kaarevan alusrakenteen ja taivutetun levyn avulla.