Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Rakennusten sijainti

Rakennuksen ulkoseiniltä vaadittava rakenne määräytyy muun muassa sen mukaan, missä ja miten rakennukset sijaitsevat. Vaatimukset määräytyvät esimerkiksi sen mukaan, sijaitsevatko rakennukset samalla tontilla ja ovatko ne yhdessä vai erikseen. Erikseen sijaitsevien rakennusten ulkoseinärakenteeseen vaikuttaa rakennusten etäisyys toisiinsa nähden. Etäisyys mitataan ulkoseinän ulkopinnasta toisen talon ulkoseinän ulkopintaan, tontin rajaan tai rakennusalan rajaan. 

Alla on esitetty piirrosten avulla erityyppisiä vaihtoehtoja ja niitä koskevia palomääräyksiä (Lähde: Ympäristöministeriön julkaisu 39, v. 2002): 

Samalla tontilla sijaitsevat pientalot:

 

1) Talot yhdessä
    - talojen välinen seinä: EI(M) 30

2) Talojen välinen etäisyys 0-4 m
     Vaihtoehto 1:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan (osastointi vesikatteeseen asti).
     - talon B seinä: ei vaatimuksia
     Vaihtoehto 2:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu vain sisäpuolista paloa vastaan 
     - talon B seinä: EI(M) 30

3) Talojen välinen etäisyys 4-8 m
     Vaihtoehto 1:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan
     - talon B seinä: ei vaatimuksia
     Vaihtoehto 2:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu vain sisäpuolista paloa vastaan
     - talon B seinä: EI(M) 30 

4) Talojen välinen etäisyys > 8 m
     - talon A seinä: ei vaatimuksia
     - talon B seinä: ei vaatimuksia

HUOM! Mikäli rakennusosalle on asetettu palomuurivaatimus (M), sitä ei voi toteuttaa Gyproc-ratkaisuin.

 

Eri tonteilla sijaitsevat pientalot:

1) Talot yhdessä
    - talojen välinen seinä: EI(M) 30

2) Talojen välinen etäisyys 0-4 m
     Vaihtoehto 1:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan (osastointi vesikatteeseen asti).
     - talon B seinä: ei vaatimuksia
     Vaihtoehto 2:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu vain sisäpuolista paloa vastaan 
     - talon B seinä: EI(M) 30

3) Talojen välinen etäisyys 4-8 m
     Vaihtoehto 1:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan
     - talon B seinä: ei vaatimuksia
     Vaihtoehto 2:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu vain sisäpuolista paloa vastaan
     - talon B seinä: EI(M) 30 

4) Talojen välinen etäisyys > 8 m
     - talon A seinä: ei vaatimuksia
     - talon B seinä: ei vaatimuksia

HUOM! Mikäli rakennusosalle on asetettu palomuurivaatimus (M), sitä ei voi toteuttaa Gyproc-ratkaisuin.