Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Paloturvallisuus rakennuksissa

Rakenteellinen paloturvallisuus vaikuttaa rakennuksen turvallisuuteen sen koko käyttöiän ajan. Rakenteellisen paloturvallisuus on huomioitava uudis- ja korjausrakentamisessa jo suunnitteluvaiheessa.

Pien-, pari- ja rivitalojen paloturvallisuus

Rakenteellinen paloturvallisuus vaikuttaa rakennuksen turvallisuuteen sen koko käyttöiän ajan. Rakenteellisen paloturvallisuus on huomioitava uudis- ja korjausrakentamisessa jo suunnitteluvaiheessa. Paloteknisellä suunnittelulla tai paloturvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan rakennusten rakenteellisen paloturvallisuuden suunnittelua. Palotekninen suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: toiminnalliseen suunnitteluun ja ns. taulukkomitoitukseen. Kaikki palotekninen suunnittelu perustuu kuitenkin Suomen Rakentamismääräyskokoelman E-sarjan mukaisten olennaisten vaatimusten täyttämiseen.   

Lisää tietoa pientalojen palomääräyksistä esimerkkeineen löytyy mm. Oulun rakennusvalvonnan sivuilta Palokortista, johon on koottu Oulun rakennusvalvonnan, pientalotehtaiden sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yhteisiä tulkintoja pientalon palomääräyksistä, mm. poistumisteitä ja paloteknisiä suojauksia koskien.

Lisäksi pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat yhtenäistäneet tulkintojaan Suomen rakentamismääräyksistä ja koonneet ohjeita internetsivustolleen.