Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Korjausrakentaminen ja ääneneristyksen parantaminen

Korjausrakentamisessa korostuvat energiatehokkaat, hyvin ääntä eristävät sekä paloturvalliset ratkaisut. Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä on otettava huomioon moni asia ja ääneneristyksen parantaminen nousee usein tärkeäksi.

 

Väli- ja yläpohjien ääneneristys

Vanhojen rakennusten välipohjien ääneneristys on usen riittämätön täyttämään nykyisten määräysten vähimmäisvaatimukset. Kun kerrokorkeus on rakentamismääräyksin muutettu, tilaa riittää uusille rakennustavoille. Tässä ohjeessa on esitetty pääasiassa vanhojen rakennusten välipohjarakenteita ja Gyproc-lisärakenteita. Gyproc-lisärakenteina on esitetty kolme eri tyyppiä. Niistä kaksi on perusrakenteen päälle tehtäviä lattiarakenteita ja yksi alapuolelle tehtävä kattorakenne. 
 

Puurunkoiset Gyproc Välipohjat

Käyttämällä välipohjassa tavanomaisten kantavien perusrakenteiden lisänä Gyproc-kevytrakennetekniikkaa saavutetaan tarkoituksenmukaisia tuloksia sekä korjaus- että uudisrakentamisessa. 

Puurunkoiset Gyproc välipohjat


Puurunkoiset Gyproc Yläpohjat

Gyproc-kipsilevyin toteutetulla yläpohjalla yhdessä mineraalivillaeristyksen kanssa saavutetaan hyvä lämmöneristys ja paloluokat REI 30-60. Kattopinnasta saadaan helposti tasainen Gyproc 4Pro-levyn avulla. Toisiokannattajat muodostavat sopivan välitilan sähköasennuksille.

Puurunkoiset Gyproc yläpohjat


Välipohjien ääneneristyksen parantaminen  

Vanhojen rakennusten välipohjien ääneneristys on usein riittämätön täyttämään nykyisten määräysten vähimmäisvaatimukset. Kun kerroskorkeus on rakentamismääräyksin muutettu, tilaa riittää uusille rakennustavoille.

 

Debel-kerroslattiarakenne

Vanhoja rakennuksia korjatessa olemassa olevien rakenteiden kantavuus luo myös tiettyjä rajoitteita, jotka on Gyproc-kevytrakennetekniikalla helppo ratkaista. Debel-kerroslattiarakenne mahdollistaa lattian rakentamisen paikkoihin, joissa raskaan lattian tekeminen ei ole mahdollista, sillä Debel-kerroslattiasta ei aiheudu rakenteelle lisäkuormituksia. Debel-järjestelmällä on myös helppo tasata vanhan alustan epätasaisuuksia samalla, kun lattiarakenteen alle saadaan mahtumaan talotekniikka-asennukset. 

Debel-kerroslattiarakenne

 

Väliseinien ääneneristyksen parantaminen

Koska korjausrakentamisen yhteydessä rakenteiden painon huomattava lisääminen on yleensä mahdotonta, ääneneristyksen parantaminen onkin toteutettava kevytrakennetekniikalla. Kun korjausrakentamisessa tehdään
uusia ääntä eristäviä kipsilevyseiniä, ne toteutetaan joko kaksinkertaisella rungolla tai yksinkertaisen rungon ja jousirangan yhdistelmällä. 

Korjattavissa rakennuksissa, etenkin 1950-luvulla ja sitä ennen rakennetuissa, on paljon ohuita kiviaineisia seiniä. Myös betonivälipohjissa on ohuita alalaatallisia tai kaksoislaatallisia palkistoja. Betonipaksuus on tavallisesti vain 40–80 mm. Kun uusi ja hyvin eristävä levyrakenne liittyy edellä mainittuun rakenteeseen, kulkee ääni tämän ohuen kiviaineisen rakenteen kautta uuden rakenteen sivusta. Tämän niin sanotun  sivutiesiirtymän poistamiseen on aina varauduttava. Lattialaattaa pitkin tapahtuva sivutiesiirtymä poistetaan kelluvalla kipsilevylattialla. Katon betonilevyä pitkin tapahtuva sivutiesiirtymä poistetaan parhaiten kattoon akustisella jousirangalla kiinnitettävällä kipsilevyrakenteella.

Luettelomaisesti esitettynä vanhan rakennuksen peruskorjauksessa ääneneristys saatetaan moitteettomaan kuntoon seuraavasti:

  • Uudet huoneistojen väliset seinät tehdään kaksinkertaisella rungolla tai yksinkertaisen rungon ja  jousirangan yhdistelmänä. Molemmin puolin on kaksinkertainen kipsilevy ja välissä pehmeä mineraalivilla. 
  • Vanha heikkolaatuinen kiviseinä parannetaan lisäämällä toiselle tai molemmille puolille ensin pystykoolaus ja siihen kiinnitettyinä jousirangat ja kaksinkertainen levytys. Välitilaan sijoitetaan pehmeä mineraalivilla. Välitilaan voidaan sijoittaa tarvittavia sähköjohtoja tms. 
  • Kattoon tehdään edellä esitettyä vastaava lisärakenne. Sillä parannetaan sekä ilmaääneneristystä että askelääneneristystä. Ensisijaisesti se on kuitenkin tarpeen äänen sivutiesiirtymän poistamiseksi, jos huoneistojen väliseinät eivät ole kantavia. 
  • Lattialle tehdään 30 mm paksuisen mineraalivillan (Isover FLO tai vastaava) varaan  kelluva rakenne 2 x 15 mm Gyprocin lattialevyistä. Rakenne on tarpeen äänen sivutiesiirtymän estämiseksi, jos huoneistojen väliset seinät eivät ole kantavia. Sillä parannetaan myös askelääneneristystä siten, että lattianpäällyste voidaan valita vapaasti. 
  • Jos rakennuksessa on paljon huoneistojen sisäisiä keveitä kiviaineisia seiniä, joiden äänensäteilykyky on poikkeuksellisen suuri, ne olisi syytä, varsinkin, jos ne ovat huonokuntoisia, korvata runkorakenteisilla kipsilevyseinillä. Vaihtoehtoisesti kivirakenteet verhotaan äänen säteilyä vähentävällä, jousirankaan kiinnitetyllä kipsilevyrakenteella.


Alla esimerkki keyven väliseinän rakenteesta ääneneristyksen parantamiseksi.

 

Alla esimerkki kiviseinän rakenteesta ääneneristyksen parantamiseksi.