Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Gyprocin tuulensuojalevyt

Gyprocin tuulensuojalevyt, Glasroc Storm ja GTS Tuulensuojalevy, antavat tarvittavan suojan sään tuomilta rasituksilta.

Tuulensuojalevyjen asennus

Glasroc H GHS 9 Storm -tuulensuojalevyjä käytettäessä voidaan ulkoseinärakenne jättää säälle alttiiksi 12 kk ajaksi ennen ulkoverhouksen asentamista. Gyproc GTS 9 -levyt voidaan tavallisesti jättää 3 kk ajaksi ilman lopullista ulkoverhousta. Suotuisissa olosuhteissa voidaan GTS 9 -levyä pitää säärasituksille pidempäänkin, mutta ulkoseinän altistuessa jatkuvalle tai voimakkaalle saderasitukselle tulee valita lyhyempi altistusaika.

Glasroc GTX 9 –tuulensuojalevy asettuu ominaisuuksiltaan edellä mainittujen levyjen väliin ja voi olla ilman julkisivumateriaalia 6 kk. Sen ansiosta julkisivu voidaan jättää verhoamatta vaikkapa talven ajaksi. Tämä tuo joustavuutta rakennusprosessiin ja sen aikatauluttamiseen myös pienrakentajille sopivin kustannuksin.

Tuulensuojalevy ei saa olla kosketuksissa vapaaseen veteen, ja sen tulee päästä kuivumaan kun ei sada. Erityisesti on huolehdittava, etteivät valumavedet pääse ulkoseinärakenteeseen ulkokulmien, ikkuna- ja ovipielien, nurkkien, läpivientien tai vaakasaumojen kautta. Myös esim. sokkelin päälle kinostuneen lumen aiheuttamat kosteusvaikutukset on ehkäistävä poistamalla lumi.

Varastoi levyt suorina aluspuiden päälle. Peitä ne ulkona, älä paketoi. Järjestä kunnollinen tuuletus peitteen alle. Vältä pitkäaikaista varastointia työmaaoloissa. Se saattaa altistaa levyt haitalliselle kastumiselle.

Käytä Gyproc tuulensuojalevyjen kiinnittämiseen näitä liittimiä

Liittimien runkomateriaalin tulee olla terästä ja niiden korroosiosuojauksena kuumasinkitys tai muu vastaava suojaustapa. Gyproc tuulensuojalevyjen kiinnittämiseen voidaan käyttää:

  • Huopanaula, väh. 3,0 x 32 mm.
  • Glasroc H GHS 9 Storm ja Glasroc GTX 9 -levyn kiinnittäminen ulkoseinään tehdään Glasroc QSTW Quick tai porakärkisellä Glasroc QSBW Quick -ruuvilla, jotka ovat molemmat ruostesuojattuja Geomet-pintakäsittelyllä.
  • Käytettäessä ulkoseinässä Gyproc GTS 9 -tuulensuojalevyä, tehdään kiinnitys QU 32 -ruuvilla, jota voidaan käyttää myös maatilarakentamisessa ja vastaavissa syövyttävissä olosuhteissa.
  • Hakanen, lankapaksuus väh. 1,6 mm x 1,3 mm (leveys x korkeus). Hakasen pituus väh. 30 mm. Ennen hakaskiinnitystä tulee kipsilevy painaa kiinni rankaan, sillä hakanen ei kykene ”vetämään” levyä tiiviisti rankaa vasten.
  • Gyproc F 9 Flex kiinnityslista on muovinen kiinnityslista Glasroc H GHS 9 Storm, Glasroc GTX 9 sekä Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevyjen liittämiseen, tukemiseen ja tiivistämiseen muuhun rakenteeseen.
  • Glasroc H Tiivistysteippi Glasroc H GHS 9 Storm ja Glasroc GTX 9 -levyjen saumojen tiivistämiseen täyttää RIL 107-2012 -ohjeen vaatimukset tuulensuojamateriaalien tiivistämiselle. 60 mm leveää teippiä  käytetään pystysaumojen tiivistämiseen ja 100 mm leveää teippiä vaakasaumojen sekä  kulmien/nurkkien tiivistämiseen. Testattu sään- ja pakkasenkestävyys. UV-suoja 12 kk eli sama kuin Storm-levyllä. Menekki 60mm = 10 rullaa / 2 levynippua, 100mm = 6 rullaa / 2 levynippua.
  •  Gyproc Tiivistysteippi on tarkoitettu Gyproc GTS9 Tuulensuojalevyn saumojen ja liittyvien rakenteiden tiivistämiseen.

Asenna ja kiinnitä tuulensuojalevyt näin

Levy on asennettava tiiviisti runkoon kiinni. Tämä varmistaa levytyksen tuulitiiveyden. Levyn alapinnan ja sokkelin väliin tulee jättää vähintään 10 mm leveä rako veden imeytymisen estämiseksi. Liitin on asennettava sellaiseen syvyysasemaan, että se painaa levyä pintakartongin välityksellä tiiviisti runkoa vastaan, kuitenkaan kartonkia lävistämättä.

Levyt asennetaan niin päin, että levyn taustapinnalla olevat nimi-, päivämäärä-, kellonaika- yms. tiedot asettuvat levyn asentajasta katsottuna piilon puolelle. Glasroc GTX 9 -levyn etupintaan painettu tuotteen nimi jää kuitenkin näkyviin. 

Rakennuksen jäykistys

Jos levyjä käytetään rakennuksen rungon jäykistykseen, löytyvät ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäpäätöksen VTT-C-11904-17  mitoitusohjeet ja tähän tarkoitukseen tyyppihyväksytyt liittimet Saint-Gobainin Tuoteneuvonnasta, puh. 010 44 22 312.

Asenna levyt runkoon niin, että levysaumat asettuvat tiiviisti runkotolpalle. Tiivistä mahdolliset, ilman alustukea jäävät, vaakajatkokset H-listalla, levysauman alle sijoitetulla puurimalla tai peltikaistalla.

Kiinnitysvälit pystyasennuksessa

Viereisessä kuvassa ovat naulojen, hakasten ja ruuvien kiinnityksen jakomitat (ruuvivälit suluissa). Kiinnikkeiden vähimmäisetäisyyden  tulee olla kartonkireunasta 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm. Levyt kiinnitetään kaikilta reunoiltaan kuvan mukaisin jakomitoin.

Ulkopuolinen vaakarunko ≤ k 600

Asenna levyt vaakarungon suuntaisesti. Tiivistä pystysaumat levysauman alle sijoitetulla Gyproc H-listalla, puurimalla tai peltikaistalla.

Kiinnitysvälit vaaka-asennuksessa

Kuvassa ovat naulojen, hakasten ja ruuvien välit (suluissa ruuvit). Ruuvien, hakasten ja naulojen vähimmäisetäisyys kartonkireunasta on 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm.

 

Glasroc GTX 9 -levy on helposti työstettävä ja mittatarkka levy, joka soveltuu hyvin kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin.

Lataa asennusohje: Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevy

Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevy on helposti työstettävä ja mittatarkka levy, joka soveltuu hyvin kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin. Glasroc GTX Tuulensuojajärjestelmään kuuluvat Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevyn lisäksi tukemattomien saumojen taakse tuleva Gyproc T-tukilista, Glasroc GST Tiivistysteippi (60mm ja 100mm) sekä korroosiosuojatut Glasroc Ruuvit. Glasroc GTX Tuulensuojajärjestelmä on testattu teräs- ja puurunkoisissa ulkoseinissä ja se täyttää tiukentuneet kosteudenkestävyys- ja energiatehokkuusvaatimukset

Glasroc H Storm -levy on helposti työstettävä ja mittatarkka levy, joka soveltuu hyvin kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin.

Lataa asennusohje: Glasroc H Storm

Glasroc H Storm -levy on helposti työstettävä ja mittatarkka levy, joka soveltuu hyvin kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin. Glasroc H Järjestelmään kuuluvat profiilit, tiivistysteippi ja ruuvit tekevät Glasroc H Storm -järjestelmästä nykyaikaisen ratkaisun, joka vastaa tulevaisuuden vaatimuksiin rakennuskohteissa.