Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Yleiset asennusohjeet

1. Järjestelmäkuvaus

VTT:n märkätilasertifikaatin mukainen märkätila voidaan rakentaa tuotevaihtoehdoillamme seuraavasti: paksuus 15,5 mm/yksi levykerros ja paksuus 12,5 mm/yksi tai kaksi levykerrosta.  Levyt asennetaan teräs- tai puurankaan, jonka koko on vähintään 66 mm. Koska puu on alttiimpi virheellisestä käsittelystä tai varastoinnista johtuville kosteusvaikutuksille, suosittelemme teräsrangan käyttöä. Sopivia  teräsrankajärjestelmiä märkätilarakentamiseen ovat Gyproc XR, Gyproc GS tai Gyproc DUROnomic.

2. Tukirakenteet kalusteille ja varusteille

Pesualtaan konsolit, sekoittajat, suihkutangot, kalusteet yms. ja muut raskaat ripustukset kiinnitetään metallista, vanerista tai puutavarasta tehtyihin tukirakenteisiin. Gyproc-teräsrankajärjestelmään kuuluu myös valmiita metallitukia. Tuet asennetaan paikoilleen ennen levytystä.

3. Levyjen kiinnitys

Levyjen asennuksessa noudatetaan Gyprocin puu- ja teräsrankajärjestelmän asennusohjeita. Levyt asennetaan noin 10 mm irti lattiasta. Levyn ja lattiapinnan välinen rako täytetään elastisella tiivistysmassalla ennen vedeneristystöihin ryhtymistä. Putkien läpivientiä varten tehdään levyyn 10 mm putken ulkohalkaisijaa suuremmat reiät. Putken ja levyn väli täytetään läpimenokohdissa elastisella tiivistysmassalla. Seinän ääneneristävyyttä voidaan tarvittaessa parantaa runkotilaan asennetulla mineraalivillalla.

4. Levysaumojen, lattian ja seinien liittymien ja läpivientien tiivistykset

Kaikkiin levysaumoihin, lattian ja seinien liitoksiin ja läpivienteihin  asennetaan vahvikekangaskaista ja vedeneristysaine seuraavasti:

  • 4a. Levyjen pystysaumat vähintään 100 mm:n leveydeltä.
  • 4b. Seinien sisä- ja ulkonurkat vähintään 100 mm:n leveydeltä (väh. 50 mm molemmille sivuille).
  • 4c. Lattian ja seinän liitoskohdassa vähintään 200 mm:n leveydeltä (väh. 100 mm sekä seinälle että lattialle).
  • 4d. Putkien läpiviennit lattiassa ja seinissä. Järjestelmäkohtainen lattiakaivo vedeneristysmateriaalin valmistajan ohjeenmukaan.
  • 4e. Vahvikekankaan tarpeellisuus lattiassa vaihtelee käytetyn  vedeneristysjärjestelmän mukaan. Vahvikekangaskaistat ja -kankaat on limitettävä jatkoksissa vähintään 50 mm. Vedeneristysjärjestelmäänkuuluva pohjustuskäsittely (kosteussulku, primer tms.) tehdään ennen vahvikekangaskaistojen kiinnittämistä.


5. Vedeneristys

Märkätilan seinät eristetään joka kohdastaan vesitiiviiksi ennen laattojen kiinnittämistä. Lattian vedeneristys on suositeltavaa tehdä vasta seinämateriaalin asennuksen jälkeen. Näin vältytään mahdolliselta vedeneristeen rikkoontumiselta seinien pinnoitusvaiheessa. Vedeneristettä asennettaessa on ehdottomasti noudatettava sen valmistajan aineen menekistä antamia ohjeita. Lattian vedeneristys voidaan tehdä myös muovimatolla hitsatuin saumoin. Silloin ei tarvita erillistä vedeneristystä. Muovimatto tulee nostaa seinille vähintään 100 mm.

6. Ulkoseinän höyrynsulkumuovi

Märkätiloissa Gyproc-kipsilevyt käsitellään vedeneristeellä, joka toimii myös höyrynsulkuna, joten ulkoseinän höyrynsulkumuovia ei tarvita. Kaksi höyrytiivistä pintaa lähekkäin samassa rakenteessa on rakennusfysiikan vastainen ratkaisu ja kosteustekninen riskirakenne. Märkätilan elementtirakenteisen ulkoseinän kohdalla olevista elementeistä poistetaan siis niissä mahdollisesti olevat höyrynsulut. Sama koskee myös ulkoseiniä vanhojen rakennuksien korjaustöissä.

7. Laattojen kiinnitys

Laatat kiinnitetään saneerauslaattalaastilla tai laattaliimalla. Käytettäessä samanaikaisesti eri valmistajien tekemiä tuotteita kiinnitysaineen ja vedeneristeen yhteensopivuus varmistetaan vedeneristeen valmistajalta.

8. Laatoituksien, liittymien sekä läpivientien saumaus ja tiivistys

Laattojen saumauksessa käytetään tehdasvalmisteisia saumalaasteja. Ulko- ja sisäkulmat, lattia- ja seinälaattojen liittymät sekä putki- ja muut läpiviennit tiivistetään vedeneristysjärjestelmän kanssa yhteensopivalla elastisella tiivistysmassalla. Samaisella tiivistysmassalla tiivistetään myös kaikki ovi- ja ikkuna-aukkojen karmin ja levytyksen väliset raot ennen peitelistojen kiinnityksiä. Lisäksi tiivistetään kaikki ne kohdat, joissa jälkikäteen asennettujen varusteiden kiinnikkeet lävistävät vedeneristeen.

9. Varustelujen vedeneristyksen lävistävien kiinnikkeiden läpimenokohtien tiivistäminen

Laatoituksen jälkeen asennettavien varustelujen vedeneristyksen lävistävien kiinnikkeiden retkien tiivistäminen on pieni - joskin tärkeä osa lopullista vesitiiviyttä. Varustelujen kiinnikkeiden tiivistystyöt tehdään erillisten ohjeiden mukaisesti (ks. kohta "Vaativat yksityiskohdat"). Läpimenokohta tiivistetään, samoin ruuvin kanta. Näin menetellen estetään valumavesien pääsy rakenteen sisälle.

10. Märkätilan ilmanvaihto

Märkätiloissa on oltava jatkuvatoiminen ja riittävän tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kastuneet pinnat nopeasti ja kattavasti. Näin rakenteita rasittava kosteus poistuu tilasta hallitusti. Myös riittävästä korvausilman saannista uolehditaan esim. kynnysraoin märkätilan ovirakenteessa tai korvausilmaventtiilein.

11. Kylpyhuoneen katon käsittely

Levyrakenteinen katto saumanauhoitetaan ja saumataan kosteuden kestävällä tasoitteella. Maalaus alkydimaalilla tai vastaavan vesihöyrynläpäisevyyden omaavalla maalilla.