Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Kipsilevyjen taivutus

Gyproc-levyjen taivuttaminen niin seinä- ja kattopinnoissa kuin erilaisissa muotokappaleissa kaarevaan muotoon on helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin miltä se kuulostaa. Menetelmän oppii nopeasti. Runkorakenteena voidaan käyttää yhtä hyvin puu- tai teräsrankoja. Taivutusperiaatteet ovat kummassakin samat.

Ilman kosteus ja lämpötila vaikuttavat levyn käyttäytymiseen. Kosteus ja lämpötila eivät ole työmaalla koskaan vakioita, joten työ kannattaa aloittaa kokeilemalla muutaman levyn kanssa. Koe selvittää helposti tarkoitukseen parhaiten sopivan kostutusajan ja taivutustavan.

 

Rungon teko ja levytys

Seuraavassa ohjeistuksessa käsitellään pelkästään seinärakenteita. Samat periaatteet soveltuvat myös kattorakenteisiin. Joskus voi pienikokoisia rakenteita tehtäessä olla tarkoituksenmukaisempaa tehdä kaariosan runko lopulliseen muotoon k 600 -jakoisista kaarista (kuten lentokoneen siipi), joihin levyt kiinnittyvät suoraan, ja käyttää näin hyväksi muodon antamaa jäykistävää vaikutusta.

Tee aina alusrakenteet huolella oikeaan muotoon. Levy ei anna niissä tehtyjä virheitä anteeksi. Kiinnitä kaarevat levyt aina ruuveilla. Gyproc-kipsilevyn voi taivuttaa joko poikittais- tai pitkittäissuuntaisesti. 
 

Ala- ja yläjuoksujen taivutus
Ala- ja yläjuoksut tehdään kahdesta Gyproc SKB 40/30 -profiilista, jotka asennetaan toisiaan vastaan runkosyvyyden mitan päähän toisistaan. Gyproc SKB 40/30 -profiili voidaan taivuttaa haluttuun kaarevuuteen.


Runkotolppien sidonnan vahvistaminen

Käytä kaarevissa seinän tai katon osissa < 1200 mm:n välein asennettua vaakasuoraa 0,5-1,0 mm:n paksuista sidepeltiä. Kiinnitä sidepelti runkotolppien pintaan. Sidepelti muotoilee kaaren, pitää sen muodossaan ja estää runkotolppien nurjahtelun.


 

Kaariosan levytys

Käytä kaariosassa tihennettyä runkotolppajakoa. Sijoita levysauma ennen kaaren alkua suoralle osalle, sillä kaaren alkupisteeseen sijoitettu levysauma hammastelee taivutuksessa ja vaikeuttaa työtä.

 

Kaksinkertainen levytys kaariosalla

Pyri sijoittamaan levysaumat eri runkotolpille, kuten kuvassa on esitetty. Esimerkiksi ulkokaaren sisemmän levykerroksen sauma ennen kaarta olevalle runkotolpalle ja ulomman levykerroksen sauma suoralle seinäosuudelle. Sisäkaaren puolella saumojen järjestys on päinvastainen: sisemmän levykerroksen sauma suoralle seinäosuudelle ja ulomman levykerroksen sauma ennen kaarta olevalle runkotolpalle. Näin saat vahvat rakenteet ja eliminoit levyjen reunojen hammastelun.

 

Erittäin jyrkät kaaret

Kun teet taivutussäteeltään 700 mm pienempiä kaariosia, käytä niissä 6 mm Gyproc-remonttilevyjä. Kosteina ne taipuvat taivutussäteeltään jopa 200 mm kaariin. Käytä kaksinkertaista levytystä. Sijoita ulkokaaressa sauma suoralle osalle ja sisäkaaressa kaaren alkuun. Käytä suorissa osissa 13 mm levyä.

 

 

Kipsilevyn muotoilu kuivana

Kuivana muotoilua voidaan käyttää vain loivissa kaarissa, joiden taivutussäde on suurempi kuin 3000-4000 mm. Runkorakenteena voidaan käyttää yhtä hyvin puu- tai teräsrankoja. Taivutusperiaatteet ovat kummassakin samat.

Nosta levy paikoilleen. Ruuvaa aloitusreuna kiinni. Taivuta levy kiinni seuraavaan runkotolppaan ja ruuvaa kiinni. Etene koko ajan samalla asteittain etenevällä työtavalla.
 

Rankajako taivutussäteen mukaan

Liian harva rankajako johtaa kulmikkaaseen kaareen.

 

Kipsilevyn muotoilu kostutettuna

Asenna levyt kosteina suoraan paikoilleen alusrakennetta vastaan. Kostuta levy ensin (kts. kostutusohjeet alla). Nosta kostunut levy suorana paikoilleen ja ruuvaa se aloitusreunasta kiinni. Etene asteittain kuvan esittämällä tavalla. Kiinnitä levy ruuveilla aina seuraavaan runkotolppaan. Paina taas levy kiinni seuraavaan tolppaan ja ruuvaa paikoilleen jne. 

Käytä remonteissa samaa asteittain etenevää tekniikkaa, esimerkiksi kiinnittäessäsi levyä suoraan vanhan kaarevan seinäpinnan päälle. Jossain tapauksessa saattaa olla paikallaan levyn esinorjistelu esim. muotti-aihiota, rakennustelinettä tai kaarevaa kulmaa vasten.

Kostutusohjeet

Kostuta levy vedellä vain taivutuksen puristuspuolelta. Älä kastele levyä läpimäräksi. Anna veden imeytyä levyyn. Katso alla olevasta taulukosta levyn kostumiseen tarvittava aika. Kun levyt ovat kuivuneet, niissä ei ole jännityksiä ja niiden lujuus on palautunut alkuperäiselle tasolle.

Taulukon tiedot ovat ohjeellisia. Levyn taipumisominaisuuksiin vaikuttaa valittu asennustapa, haluttu muoto, levykoko sekä työmaan kosteus ja lämpötila. Kostutusaika on aina työmaakohtainen. Oikea menetelmä löytyy parhaiten kokeilemalla muutamalla levyllä.

 

* Taivutussäteeltään < 700 mm:n kaariosissa 2 kpl Gyproc Saneerauslevyjä.

 

 

Levyn taivuttamisen yleisimmät virheet ja niiden syyt

 1. Levyt halkeavat taivutettaessa: 
  - Taivutussäde on liian pieni levyn paksuuteen verrattuna, ks. taulukko.
  - Levy on liian kuiva, se ei ole ehtinytkostua riittävästi.
  - Levy on kostunut liikaa.
   
 2. Levy taipuu kulmikkaasti:
  - Kaariosan tolppajako on liian harva.
   
 3. Levyjen reunat hammastelevat kaariosassa:
  - Levysaumat on sijoitettu kaariosan alkupisteeseen.