Päivitetty 03.01.2018
Taloudellinen kestävyys

Taloudellinen kestävyys

Kestävä talous luo perustan Saint-Gobain Finland Oy:n vastuulliselle liiketoiminnalle. Hyvin johdettu talous luo mahdollisuudet investoida laitteisiin ja kehitysprojekteihin, jotka parantavat tuotantoprosessia ja tuotteiden sekä palveluiden laatua. Tällä on myös positiivinen vaikutus ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien hallinnan kehittämiseen. Myös sidosryhmät hyötyvät kilpailukykyisestä ja kannattavasta yritystoiminnasta.