Päivitetty 03.01.2018
Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys

Saint-Gobain Finland Oy on tietoinen vastuustaan sidosryhmiään kohtaan. Yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa arvostetaan.  Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on sitoutunut rakentamaan avointa vuoropuhelua toimipisteiden lähellä toimivien organisaatioiden ja lähialueen asukkaiden kanssa.

Turvallisen ja terveellisen työympäristön jatkuva kehittäminen ja henkilöstön koulutus ovat keskeinen osa toimintaa. Turvallisuusjohtaminen perustuu Saint-Gobain-konsernin työturvallisuusohjelmaan "From audit to safety management" eli auditoinneista turvallisuusjohtamiseen. Työturvallisuusjohtamisen tavoitteena on saavuttaa nolla-tapaturmataso tapaturmia ennaltaehkäisemällä.  

Tuotteiden ja palveluiden laadun on vastattava asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä tukee toiminnan laadun jatkuvaa kehittämistä ja auttaa varmistamaan asiakkaiden tyytyväisyyden. Tuoteturvallisuuteen ja vastuulliseen markkinointiviestintään kiinnitetään huomiota.