Päivitetty 15.11.2011

Gypsteel on tutkitusti perinteistä rankaa ergonomisempi

Työterveyslaitoksen tutkimustulokset osoittavat Gypsteelin olevan huomattavasti perinteistä rankaa ergonomisempi asentaa. Työterveyslaitos suoritti 2009 maaliskuussa tutkimuksen koskien Gypsteel-rangan asennusergonomiaa. Tutkimuksella haluttiin selvittää asentajan kokemaa kuormittumista eri rankatyypeillä työskenneltäessä (perinteinen ranka ja Gypsteel-ranka). Tutkimustulokset osoittavat selvästi, kuinka uudet Gypsteel -rangat kuormittavat perinteistä rankaa huomattavasti vähemmän asentajan kehoa: asennettaessa Gyproc-kipsilevyjä Gypsteel-rankaan kohdistui esimerkiksi selän alueelle lähes 15% vähemmän kuormitusta verrattuna kuormitukseen perinteistä rankaa käytettäessä.Gypsteel