Päivitetty 21.10.2011

Levyjen asennus ja kiinnitys

Levy on asennettava tiiviisti runkoon kiinni. Tämä varmistaa levytyksen tuulitiiveyden. Levyn alapinnan ja sokkelin väliin tulee jättää vähintään 10 mm leveä rako veden imeytymisen estämiseksi. Liitin on asennettava sellaiseen syvyysasemaan, että se painaa levyä pintakartongin välityksellä tiiviisti runkoa vastaan, kuitenkaan kartonkia lävistämättä.

Levyt asennetaan niin päin, että levyn taustapinnalla olevat nimi-, päivämäärä-, kellonaika-, yms. tiedot asettuvat levyn asentajasta katsottuna piilon puolelle.

tuulensuojalevyn asennus 1 sqb.gif

Rakennuksen jäykistys

Jos levyjä käytetään rakennuksen rungon jäykistykseen, löytyvät ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäpäätöksen VTT-RTH-07811-08 mitoitusohjeet ja tähän tarkoitukseen tyyppihyväksytyt liittimet neuvonnastamme puh. 0207 75 4290.


tuulensuojalevyn asennus 2 sqb.gif

Pystyrunko ≤ k 600
Asenna levyt runkoon niin, että levysaumat asettuvat tiiviisti runkotolpalle. Tiivistä mahdolliset, ilman alustukea jäävät, vaakajatkokset H-listalla, levysauman alle sijoitetulla puurimalla tai peltikaistalla.


tuulensuojalevyn asennus 3 sqb.gif

Kiinnitysvälit pystyasennuksessa
Viereisessä kuvassa ovat naulojen, hakasten ja ruuvien kiinnityksen jakomitat (ruuvivälit suluissa). Kiinnikkeiden vähimmäisetäisyyden  tulee olla kartonkireunasta 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm. Levyt kiinnitetään kaikilta reunoiltaan kuvan mukaisin jakomitoin.


tuulensuojalevyn asennus 4 sqb.gif

Ulkopuolinen vaakarunko ≤ k 600
Asenna levyt vaakarungon suuntaisesti. Tiivistä pystysaumat levysauman alle sijoitetulla Gyproc H-listalla, puurimalla tai peltikaistalla.


tuulensuojalevyn asennus 5 sqb.gif

Kiinnitysvälit vaaka-asennuksessa
Viereisessä kuvassa ovat naulojen, hakasten ja ruuvien välit (suluissa ruuvit).

Ruuvien, hakasten ja naulojen etäisyydet levyn reunasta
Vähimmäisetäisyys kartonkireunasta on 10 mm ja leikatusta reunasta 15 mm.

Levyjen varastointi

Varastoi levyt suorina aluspuiden päälle. Peitä ne ulkona, älä paketoi. Järjestä kunnollinen tuuletus peitteen alle. Vältä pitkäaikaista varastointia työmaaoloissa. Se saattaa altistaa levyt haitalliselle kastumiselle.