Päivitetty 25.10.2011

Valmistasoite vai kipsipohjainen laasti?

Valmistasoite

Polymeerisideaineiset valmistasoitteet on tarkoitettu käytettäviksi suoraan purkista. Teollisesti valmistettuina ne ovat tasalaatuisia. Niillä on pieni hukka, sillä voit käyttää juuri sen määrän tasoitetta kuin tarvitset ja sulkea purkin odottamaan seuraavaa kertaa. Valmistasoitteet soveltuvat kipsilevyjen saumaukseen käytettäessä kartonkisaumanauhaa sekä osa- ja ylitasoitukseen sekä pienten kolojen (= muutaman millimetrin kerrospaksuudet) paikkaukseen . Valmistasoitteet kovettuvat veden haihtuessa niistä eli kuivuessaan. Levitetyn tasoitekerroksen on kuivuttava täysin ennen uuden tasoitekerroksen tekemistä.

Kipsipohjainen laasti

Kipsipohjaiset laastit ovat jauheen muodossa ja niihin lisätään paikan päällä puhdas, viileä vesi. Ne kovettuvat veden reagoidessa kipsin kanssa. Laastimassaa sekoitettaessa on arvioitava laastimäärä, joka ehditään käyttää ennen sen kovettumista.Kovettumisnopeuteen eivät vaikuta ilman suhteellinen kosteus eikä täytekerroksen paksuus, vain aika. Kipsipohjaiset laastit soveltuvat seinien oikaisuun (muutaman sentin kerrospaksuudet), kipsilevyjen liimaukseen sekä rappauksen ja kipsilevyjen vaurioiden korjaamiseen. Tuotteet eivät sovellu ohuisiin pintatasoituksiin, käytettäväksi kuivumalla kovetettujen tasoitteiden päällä eikä lattialevyjen liimaukseen. Kipsilaastista haihtuu vain vähän vettä ja kutistumat jäävät pieniksi.