Päivitetty 15.11.2011

Suorien levyreunojen saumaus

Suorareunaiset levyt vaativat enemmän esityöstöä kuin reunaohennetut levyt, jotta saavutetaan tasainen ja sileä tulos. Käyttämällä kaikilta reunoilta ohennettuja Gyproc Planum GPL 13 -levyjä varmistetaan paras lopputulos.

suorareunainen levy saumaus 1 sqb.gif

Suorien levyreunojen saumauksen työjärjestys:

  1. Levitä saumatasoite
  2. Paina saumanauha tasoitteeseen
  3. Levitä nauhan alta pursuava tasoite ja  
  4. Lisää tasoitetta ja tasoita leveäksi pinnaksi.

HUOM!
Tee myös yhdistelmäsaumat (toisessa levyssä suora reuna ja toisessa reunaohennettu) tämän ohjeen mukaan.


Työohjeet vaihe vaiheelta:

suorareunainen levy saumaus 2 sqb.gif

Leikkaa jo levytysvaiheessa levyn leikattuun eli suoraan reunaan pieni viiste kartonkijäysteen poistamiseksi, jottei jäyste vaikeuttaisi tasoitteen levittämistä.


suorareunainen levy saumaus 3 sqb.gif

Viistettyjen reunojen saumat tulee saumatessa pohjustaa vesipohjaisella alkydipohjavärillä, jotta kartongin rispaantuminen reunoissa sekä tasoitteen halkeilu liiallisen vedenimeytymisen johdosta estetään. Saumanauhan kiinnittämisen jälkeen levitä nauhan molemmille puolille uusi, vähintään 200 mm leveä tasoitekerros leveää lastaa käyttäen. Se häivyttää suoran levyreunan saumakohtaan syntyvän kohouman. Vedä tasoitteen reunat levypinnan tasoon ”nollille” hiontatyön  helpottamiseksi.