Päivitetty 28.10.2011

Puurunkoseinät

Tämä ohjeistus käsittää Gyproc-kipsilevyjen GN 13, GEK 13, GRI 13 ja GF 15 asentamisen, ulko- ja sisäseinissä perinteiseen k 600 puurunkoon sekä rakenteiden suunnitteluun liittyviä keskeisiä asioita. Ohjeet soveltuvat sekä uudisrakentamiseen että remontintekoon.

Tee aina levytyssuunnitelma

Aloita levyjen asennus aina tekemällä levytyssuunnitelma. Mittaa jokainen huonetila ennen levytystä. Tarkista, että kulmat ja nurkat ovat suoria. Silloin saat viimeisenkin levyn asettumaan yllätyksittä. Tee kaikki muutkin vaiheet huolella. Silloin sinun ei tarvitse paikata jälkiä myöhemmin.

Käytä kuivaa ja mitallistettua puutavaraa

Käytä puurungossa hyvälaatuista, mitallistettua ja kuivaa puutavaraa. Märkä puutavara vääntää kuivuessaan rakennetta.

Mieti putkivetojen ja laiteasennusten paikat

Suunnittele putkivetojen ja tukirakenteiden paikat ennen puurungon pystytystä tai viimeistään ennen levytystä. Asenna johdot, putket ja tuet ennen levytystä. Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistot sekä ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistot niihin liittyvine laitteineen on suunniteltava ja rakennettava siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita niin aikaisin, ettei se ehdi aiheuttaa laajaa vesi- tai kosteusvahinkoa. Vesijohdot tulisi sijoittaa näkyville tai koteloon, josta vuodon sattuessa vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin, vaan se ohjataan sopivaan kohtaan vuodon havaitsemiseksi. Putkien tulee olla helposti tarkastettavissa ja korjattavissa.

Lämmöneristeen paksuus = runkotolpan paksuus

Käytä lämmöneristyksiin korkeintaan runkotilan paksuista villaa. Liian paksu villa pullistaa levytystä. Kun haluat parantaa väliseinien äänieristyskykyä, käytä pehmeätä mineraalivillaa.

Seinien ääneneristävyyden parantaminen

Siksak- ja kaksinkertaisia runkoja käytetään silloin, kun halutaan tuntuvasti parantaa seinien ääneneristävyyttä. Näitä seiniä käytettäessä on muita rakenteita (lattiat, katot, seinät) pitkin tapahtuva äänen sivutiesiirtyminen estettävä tehokkaasti. Äänen sivutiesiirtymällä tarkoitetaan äänen kulkeutumista kaikkia muita rakenteita ja laitteita pitkin huonetilasta toiseen. Mitä parempi tilojen välisen rakenteen eristävyys on, sitä suurempi on sivutiesiirtymän vaikutus. Sivutiesiirtymää aiheuttavana rakenteena voi olla välipohja, ulkoseinä, väliseinä, ilmanvaihtokanava, lämpöjohtoverkosto pattereineen, sähköasennuskouru tms. Erillisrunkojen sijasta voidaan ääneneristävyyden parantamiseen käyttää perusrunkoon vaakasuoraan asennettua akustista jousirankaa. Se parantaa rakenteen ääneneristävyyttä asennustavasta riippuen 10-30 dB. Käyttämällä Gyproc XR-teräsrankaa saavutetaan myös huomattavasti parempi ääneneristys kuin puurungolla. Pehmeän mineraalivillan käyttö runkotilassa parantaa seinien ääneneristävyyttä. Villan määrä on 50–100% runkotilasta. Kevyt lasivilla toimii erinomaisesti ääniteknisenä eristeenä.

Järkevä levynkäyttö. Vahvat rakenteet.

Pyri siihen, etteivät levyjen saumat asetu samaan runkotolppaan väliseinän eri puolilla. Siten varmistat myös rakenteiden tiiviyden ja kestävyyden. Levytystyö sujuu joustavasti, kun asennat levyt täysimittaisina myös aukkojen kohdalla. Lovea ovi- ja ikkuna-aukot vasta asennuksen jälkeen. Näin vältät sauman asettumisen karmirangan kohdalle, jossa rakenteelta vaaditaan suurta jäykkyyttä.

Painavien esineiden ripustaminen

Ripusta kevyet esineet tavallisilla kiinnikkeillä. Raskaat ja lujaa tukea vaativat kalusteet, kuten patterit, altaat, kaiteet, naulakot ja seinään ripustetut kirjahyllyt, jotka aiheuttavat joskus suuriakin rasituksia, asennetaan runkoon kiinnitettyjen lisätukien varaan ennen levytystä. Tuet ja kiinnitystavat valitaan kiinnitettävän esineen painon ja kiinnitystavan mukaan.

Levyjen varastointi ja käsittely

Levyt on varastoinnin, käsittelyn ja rakentamisen aikana suojattava haitalliselta kastumiselta. Kosteiden rakenteiden ja rakennekosteuden on annettava kuivua tai rakenteita on kuivatettava riittävästi ennen kuin ne peitetään kuivumista hidastavalla ainekerroksella tai pinnoitteella.

Käytä alkuperäisiä Gyproc-tuotteita

Käytä saumaukseen Gyproc-saumanauhaa ja -tasoitetta. Ne varmistavat kestävän lopputuloksen. Esim. lasi-kuituharsonauhat eivät sovellu näennäisestä lujuudestaan huolimatta Gyproc-kipsilevyjen saumaukseen, koska ne päästävät talon rakenteiden mahdollisesta liikkumisesta johtuvat, saumanauhan alle syntyvät hiushalkeamat pintaan näkyville.