Päivitetty 25.11.2011

Vaativat yksityiskohdat märkätiloissa

vaativa yksityiskohta 1 sqb.gif

Kalusteiden ja varustelujen tukirakenteet asennetaan ennen seinien levytystä. Rakenteet voivat olla metallia tai puuta. Pesualtaat, pesutasot, suihkutangot, tartuntakahvat ja hanakulmat ovat tyypillisimpiä varustuksia, jotka vaativat tukirakenteen.


vaativa yksityiskohta 2 sqb.gif

Vahvikekangaskaistat asennetaan vedeneristysaineella levysaumoihin, seinien sisä- ja ulkokulmiin sekä seinän ja lattian liittymiin. 

Vedeneristysjärjestelmään kuuluva pohjustuskäsittely (kosteussulku, primer tms.) tehdään ennen vahvikekangaskaistojen kiinnittämistä.


vaativa yksityiskohta 3 sqb.gif

Sekoittajalle tulevien putkien lopullinen tiivistys tehdään putken lävistyskohtaan asennetulla vedeneristysaineella ja vahvikekangaskaistalla (myös lattioissa). Vesijohdot suositellaan tehtäväksi yleensä pinta-asennuksina ja ne tuodaan tällöin sekoittajalle yläkautta. Putken kannattajien kiinnikkeiden tiivistys tehdään vaiheen 6 periaatteiden mukaisesti.


vaativa yksityiskohta 4 sqb.gif

Kaikki seinäpinnat käsitellään vedeneristysaineella.


vaativa yksityiskohta 5 sqb.gif

Kipsilevyrakenteisen märkätilan lattia tehdään valamalla kallistukset esim. valumassalla suoraan lattialevytyksen (2 x GL 15) päälle tai puukoolauksella (väh 1:100). Noudatetaan valumassan valmistajan sen asennuksesta ja mm. alustan pohjustuksesta antamia ohjeita.

Mahdollinen lattialämmitys asennetaan suoraan lattialevyn päälle ennen kallistusvalua tai levykerrosten väliin. Kallistusvalun paksuus kaivon reunalla on vähintään 10 mm. Vedeneristys sijoitetaan aina kallistusvalun pintaan tai rimakallistuksia käytettäessä kipsilevyjen pintaan. Betonoitaessa noudatetaan betonin suositeltuja vähimmäispaksuuksia. Jos lattian korkeutta on laskettava kallistuksen tähden, tehdään se madaltamalla ja tarvittaessa vahvistamalla kantavaa palkistoa.

Lattiakaivo tuetaan kunnollisesti. Käytetyn vedeneristysjärjestelmän valmistajan ohjeita noudatetaan kaivotyypin valinnassa. Erityistä huolellisuutta tarvitaan kaivon ja vedeneristeen liitoksen teossa.


Vedeneristysjärjestelmän kanssa yhteensopivalla elastisella tiivistysmassalla tiivistetään kaikki ne kohdat, joissa jälkikäteen asennettujen varustelujen kiinnikkeet lävistävät vedeneristeen. Tiivistetään myös niitä kiinnittävien ruuvien läpimenopaikat.

vaativa yksityiskohta 6a sqb.gif
vaativa yksityiskohta 6b sqb.gif
vaativa yksityiskohta 6c sqb.gif