Päivitetty 14.10.2013

GypLyner® Pintalevyjärjestelmä korjausrakentamiseen, suunnittelu- ja asennusohje

GypLyner Pintalevyjärjestelmän suunnittelu- ja asennusohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka pystyvät soveltamaan annettuja ohjeistuksia, ymmärtämään niihin liittyvät rajoitukset, sekä ottamaan vastuun niiden soveltamisesta suunnitteluun ja toteutukseen.

Suunnittelu- ja asennusohje koostuu järjestelmässä käytettävien materiaalien tuotekuvauksista, asennuksesta ja ohjeellisista rakennedetaljeista.

Ohje sisältää myös laskennallisen arvioinnin GypLyner Pintalevyjärjestelmän vaikutuksesta korjauksen kohteena olevan seinän ääneneristysarvoihin. On huomioitava, että lopullisen rakenteen ääneneristyksen parantuminen riippuu oleellisesti myös korjattavan seinän ominaisuuksista ja kohteen kokonaisrakenteista.

Gyplyner Suunnittelu- ja asennusohje