Päivitetty 27.02.2017

Hyväksyntä, rakennusten jäykistys

Tämä sertifikaatti koskee rakennuslevyjen käyttöä rakennuksen rungon jäykistämiseen. Sertifikaatti perustuu VTT SERT R067/16 mukaisesti tuotteen tyyppitestaukseen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen. Rakennuslevyjen ominaisuudet on testattu VTT Expert Services Oy:ssä.

Tulosten mukaan tämän sertifikaatin mukaiset rakennuslevyt soveltuvat käytettäväksi rakennuksen rungon jäykistämiseen, kun jäykistettävän rakennusosan runko on vähintään C24 lujuusluokan puuta, jonka leveys on ≥ 42 mm.

Dno: VTT-C-11904-17
Myönnetty: 27.1.2017
Voimassa: 26.1.2022
Myönnetty tuotteille: Rakennuslevyt Gyproc GR 13, GR 13 W, GRI 13, GEK 13, GN 13, GN 13 W, Gyproc 4 Pro, GL 15 ja GTS 9