Päivitetty 20.02.2013

VTT:n sertifikaatti ja lausunto, palonkestävyys

Osastoivat Gyproc seinät, välipohjat ja yläpohjat sekä Gyproc suojaverhoukset

Sertifikaatin No: VTT-C-2149-07,  Päivitetty: 21.12.2012 lähtien.

Tässä sertifikaatissa esitetyt Gyproc seinät ovat kantavia tai ei kantavia. Osa seinistä soveltuu käytettäväksi sisätiloissa osastoivina väliseininä ja osa seinistä on osastoivia ulkoseiniä. Seinärakenteesta riippuen ei kantavien seinien palonkestävyys vaihtelee välillä EI 15 - EI 120 ja kantavien seinien välillä R 30/REI30 - R 60/REI 60.

Väli- ja yläpohjat ovat kantavia. Ne soveltuvat käytettäväksi rakennusten osastoivina väli- ja yläpohjina. Rakenteesta riippuen palonkestävyys vaihtelee välillä REI 30 - REI 60.

Sertifikaatti on myönnetty tuotteille: Gyproc-kipsikartonkilevyt GN 13, GNE 13, GEK 13, GEKE 13, GTS 9, GRI 13, GRIE 13, GPL 13, GPLE 13, GF 15 ja GFE 15 sekä Glasroc GHO 13 Ocean, GHOE 13 Ocean, GHS 9 Storm, Aquaroc 13 ja Rigidur GFH 13.

Sertifikaatissa todetaan rakenteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1/2011 vaatimustason paloturvallisuuden osalta seuraavasti: suojaverhoukset K2 10, osastoivat kantamattomat seinät EI 15-EI 120, kantavat seinät R30 ja R 60, osastoivat ja kantavat seinät REI 30 ja REI 60, väli- ja yläpohjat REI 30 ja REI 60.


VTT:n lausunto kantavien teräsrakenteiden palonsuojauksesta Glasroc F-rakenteilla

VTT:n lausunto Glasroc® F -levyn käytöstä kantavien teräsrakenteiden palosuojaukseen
Tutkimusselostus Nro VTT-S-03573-10
Annettu: 29.4.2010

Kattaa tuotteet: Glasroc® F Firecase levyt paksuudet 15, 20, 25, 30 mm
Sisältää mitoitusmenetelmän ja asennusohjeet.