Päivitetty 31.07.2018

VTT:n sertifikaatti ja lausunto, palonkestävyys

Osastoivat Gyproc seinät, välipohjat ja yläpohjat sekä Gyproc suojaverhoukset

Sertifikaatin No: VTT-C-12394-18,  Päivitetty: 27.6.2018.

Tässä sertifikaatissa esitetyt Gyproc seinät ovat kantavia tai ei kantavia. Osa seinistä soveltuu käytettäväksi sisätiloissa osastoivina väliseininä ja osa seinistä on osastoivia ulkoseiniä. Seinärakenteesta riippuen, ei kantavien seinien palonkestävyys vaihtelee välillä EI 15 - EI 120 ja kantavien seinien välillä R 30/REI 30 - R 90/REI 90

Väli- ja yläpohjat ovat kantavia. Ne soveltuvat käytettäväksi rakennusten osastoivina väli- ja yläpohjina. Rakenteesta riippuen palonkestävyys vaihtelee välillä REI 30–REI 60.


VTT:n lausunto kantavien teräsrakenteiden palonsuojauksesta Glasroc F-rakenteilla

VTT:n lausunto Glasroc® F -levyn käytöstä kantavien teräsrakenteiden palosuojaukseen
Tutkimusselostus Nro VTT-S-03573-10
Annettu: 29.4.2010

Kattaa tuotteet: Glasroc® F Firecase levyt paksuudet 15, 20, 25, 30 mm
Sisältää mitoitusmenetelmän ja asennusohjeet.