Päivitetty 03.04.2019

Päästöluokitus M1

Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sisäilman lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on osa Sisäilmayhdistys ry:n kehittämää laajempaa luokituskokonaisuutta. Päästöluokitukset myöntää Rakennustietosäätiö RTS. Luokituksen tarkoitus on edistää hyvään sisäilmastoon tähtäävää rakentamista.

Luokituksessa rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on paras. M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt neljän viikon iässä M1-luokalle asetetut vaatimukset. M1-merkki kertoo siis päästöjen vähäisyydestä.

Lisätietoja M1-luokituksesta


Seuraaville Gyproc- ja Gyptone-tuotteille on myönnetty Rakennustietosäätiön rakennusmateriaalien paras päästöluokitus, M1.

Gyproc-levyt

 • Gyproc GEK 13, GEKE 13
 • Gyproc GN 13, GNE 13
 • Gyproc GR13
 • Gyproc GSE 6
 • Gyproc GPL 13 Planum, Gyproc GPLE 13 Planum
 • Gyproc GPL 13 4 Pro
 • Gyproc GP 13
 • Gyproc GKP 13
 • Gyproc GL 15 Lapikas
 • Gyproc GF15, GFE15 Protect F
 • Gyproc GFL 15 Fireline, GFL 18 Fireline
 • Gyproc HabitoTM
 • Gyproc XRocTM Säteilysuojalevy

 Glasroc-levyt

 • Glasroc® H GHOE 13 Ocean™ Märkätilalevy                                                                                                      
 • Glasroc® F Firecase™ Palosuojalevy

Rigidur H -levy

 • Rigidur® H GFH 13 Kuituvahvistelevy

Laastit ja tasoitteet

 • Gyproc G 66 -kipsilaasti
 • Gyproc G 77 Gold Käsikipsilaasti
 • Gyproc Promix Mega J
 • Gyproc XRocTM ProMix

Gyptone-tuotteet

Gyptone-tuotteiden päästöluokitukset löydät Gyptonen omilta sivuilta