Päivitetty 16.10.2017

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedote on kemikaalilainsäädännön ympäristölle vaarallisen kemikaalin markkinoille tuojalta edellyttämä seikkaperäinen selvitys kemikaalin ominaisuuksista.

Gyproc-levyjä koskeva käyttöturvallisuustiedote

Rigidur® H Kuituvahvistelevyä koskeva käyttöturvallisuustiedote

Glasroc-levyjen käyttöturvallisuustiedotteet

Gyproc-tasoitteiden ja asennusliiman käyttöturvallisuustiedotteet