Päivitetty 05.04.2019
EPD banneri

Gyproc Ympäristöseloste

Saint-Gobain Finland Oy:n ympäristöseloste EPD  (Environmental Product Declaration*) perustuu
EN 15804 ja ISO 14040 mukaiseen elinkaariarviointiin. Ympäristöseloste listaa tuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta ja on puolueettoman kolmannen osapuolen verifioima.

 

EPD-verifioidut  ympäristöystävälliset levyt

Uudistuneiden GEK 13 ERIKOISKOVA ja GN 13 Normaali -levyjen kohdalla on tehty elinkaariselvitys vuonna 2013 tuotteiden koko elinkaaren ajalta (kehdosta hautaan, eng. cradle-to-grave). Tuotteiden ympäristöselosteen
- EPD:n on verifioinut kolmas osapuoli, Insinööritoimisto Ecobio Oy.

Elinkaariarvioinnin päivitystä varten kerättiin lähtötietoja Saint-Gobain Finland Oy:ltä sekä Ecobion käytössä olevista tietokannoista.

Elinkaariarvioinnin perusteella kipsilevyn elinkaaren suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät tehtaan ilmanpäästöistä, maakaasun hankinnasta sekä kipsin kuljetuksesta meriteitse. Raaka-aineista kartonki ja tärkkelys ovat merkittäviä tekijöitä.

EPD-logo