Päivitetty 26.04.2018

Uudet CE-merkinnät Gyproc-tuotteissa


Yleistä CE-merkinnästä

1.7.2013 kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa astuu voimaan Rakennustuoteasetus (RTA) ja sen myötä CE-merkinnät muuttuvat pakollisiksi kaikissa rakennustuotteissa, joilla on voimassa oleva harmonisoitu eurooppalainen standardi (hEN) tai joille on mahdollista hakea eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA). Rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki ne rakennustuotteet, jotka valmistetaan käytettäviksi pysyvinä osina rakennuskohteissa. RTA kattaa materiaalit, elementit, esivalmisteiset järjestelmät ja laitteistojen komponentit.

CE-merkintä on kaksiosainen: tuotteen mukana on toimitettava CE -merkintätiedot yksinkertaistetussa muodossa ja tuotteen ilmoitetut ominaisuudet tulee löytyä kattavasti suoritustasoilmoituksesta (DoP, Declaration of Perfomance), joka korvaa tähän saakka käytetyn valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC, Declaration of Conformity).

Euroopan komissio on julkaissut uuteen rakennustuoteasetukseen ja CE-merkintään liittyen nettisivuilleen usein kysytyt kysymykset (FAQ) -osion, josta löytyvät vastaukset mm. kysymyksiin liittyen ennen 1.7.2013 valmistettujen tuotteiden kelpoisuudesta ja CE-merkinnöistä.


Gyproc-tuotteiden CE-merkinnät

Valtaosa tuotteistamme on ollut CE-merkittyjä jo aikaisemmin. Nyt nämä merkinnät on täydennetty DoP-numeroilla ja tarkemmilla suoritustasotiedoilla. Gyproc-tuotteiden suoritustasoilmoitukset pdf-muodossa löytyvät alempaa tältä sivulta ja sivun vasemmassa laidassa olevasta navigaatiosta.

Myös tuotteemme on merkitty. Isommissa tuoteryhmissä (esim. kipsilevyt ja teräsprofiilit) CE-merkintätiedot löytyvät sekä tuotteista että pakkauksista ja fyysisesti pienemmissä tuotteissa (esim. ruuvit, GK-osat) vain pakkauksista. Uutuutena olemme myös lisänneet suureen osaan tuotepakkauksista QR-koodit, jonka kautta älypuhelimilla tai tableteilla pääsee tarkastelemaan kyseisen tuotteen suoritustasoilmoitusta suoraan laitteen näytöltä.

Joillekin tuotteille ei toistaiseksi löydy EN-standardia (tai niille ei ole mahdollista hakea ETA-hyväksyntää). Tähän ryhmään kuuluvat Gyproc palo- ja tarkastusluukut, tiivistenauhat, MR-mineraalivillakaistat, muoviset kulmasuoja-, tiivistys- ja kiinnityslistat, kipsilevypaikat sekä asennusliimat.

Lisätietoa Gyproc-tuotteiden CE-merkinnöistä antaa Gyprocin tekninen neuvonta:

Tekninen palvelu Avoinna arkisin klo 8-16
Puh. 010 44 22 312

CE-merkinnän myötä myös tuotteiden paloluokitukset esitetään uuden euroluokituksen mukaisesti. Jo nyt on Gyproc-kipsilevyillä euroluokitus A2-s1, d0, joka paljolti korvaa Suomen Rakennusmääräyskokoelman A2/1997 mukaisen palamaton -luokituksen.


Seuraavat Gyproc-tuotteet on CE-merkitty: