Päivitetty 10.10.2013
Tyyppihyväksyntä

Tuotteillemme myönnetyt hyväksynnät ja muut tuotteisiin liittyvät dokumentit

Rakennusten jäykistys

Ympäristöministeriö on myöntänyt Gyprocille Rakennusten jäykistyksen tyyppihyväksynnän.

Palonkestävyys

1.10.2007  lähtien ovat voimassa VTT  myöntämät Gyproc- rakenteiden palonkestävyyden Sertifikaatti ja lausunnot.
Sitä ennen, 30.9.2007 saakka, voimassa oli Ympäristöministeriön myöntämä palon tyyppihyväksyntä.

Märkätilat

Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä on VTT:n sertifioima avoin märkätilojen rakennejärjestelmä. Se soveltuu käytettäväksi uudis- ja korjausrakentamisessa, ja sitä voidaan käyttää niin puu- kuin teräsrankarakenteisissa seinissä ja lattioissa.

Päästöluokitus, M1

Gyproc- ja Gyptone-tuotteille on myönnetty Rakennustietosäätiön rakennusmateriaalien paras päästöluokitus, M1.

CE-merkintä

Gyproc-tuotteet on CE-merkitty, mikä osoittaa, että tuotteet on testattu kyseisissä tuotestandardeissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja ne täyttävät näiden standardien CE-merkinnän mukaiset vaatimukset.

Lausunnot

 Glasroc® H GHS 9 Storm™ Tuulensuojajärjestelmän teknisen lausunnon löydät alla olevan linkin takaa.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedote on kemikaalilainsäädännön ympäristölle vaarallisen kemikaalin markkinoille tuojalta edellyttämä seikkaperäinen selvitys kemikaalin ominaisuuksista.

RT-Ympäristöseloste

Gyproc on teettänyt päätuotteilleen ympäristöselosteen, joka perustuu elinkaariselvityksiin ISO 14040 ja ISO/DIS 14041. Ympäristöselvityksessä tarkastellaan ympäristökuormitusta raaka-ainelähteistä valmiiseen rakenteeseen saakka. Elinkaariselvitykset tukevat konkreettisesti ympäristötavoitteiden asettamista.