Päivitetty 21.11.2011
Väliseinärakenteet

Väliseinärakenteet

Gyproc on hyväksyttänyt väliseinärakenteet, jotka täyttävät RakMK E1:n asettamat vaatimukset.

Gyproc-väliseinät koostuvat teräs- tai puurungosta, kipsilevyistä sekä kipsilevyjen kiinnikkeistä. Seinän runkorakenteen välitila voi olla ilman eristettä, tai mineraalivillalla joko osittain tai kokonaan eristetty. Gyproc-väliseinien palonkestävyys vaihtelee välillä EI30-EI120.

Esitetyt rakenteet esittävät ”vähimmäisrakenteita”, joilla paloluokka toteutuu. Siten suuremmalla eriste-/rankapaksuudella tai useammalla kipsilevykerroksella saavutetaan vähintään vastaava paloluokka.

Kaksinkertaisella levytyksellä levysaumat limitetään ja levyt kiinnitetään Gyproc-asennusohjeen mukaisesti.

Eri osastointivaatimukset täyttävät Gyproc-ulkoseinärakenteet löytyvät Gyproc-rakennekirjastosta ja Gyproc-palohyväksynnöistä.