Päivitetty 21.11.2011
ulkoseinä

Ulkoseinärakenteet

Gyproc on hyväksyttänyt ulkoseinärakenteet, jotka täyttävät RakMK E1:n asettamat vaatimukset.

Esitetyt rakenteet esittävät ”vähimmäisrakenteita”, joilla paloluokka toteutuu. Siten suuremmalla eriste-/rankapaksuudella tai useammalla kipsilevykerroksella saavutetaan vähintään vastaava paloluokka.

Kaksinkertaisella levytyksellä levysaumat limitetään ja levyt kiinnitetään Gyproc-asennusohjeen mukaisesti. Vaakakoolatuissa (k < 600) rakenteissa kipsilevyn pystysauma voidaan toteuttaa levyreunat puskussa ilman erillistä sauman taakse tulevaa tukea.

Gyproc-kipsilevyt GN 13, GNE 13, GEK 13, GEKE 13, GTS 9, GF 15, GFE 15, Glasroc GHU 13, GHS 9 ja Aquaroc Sementtilevy on hyväksytty rakennustarvikeluokkaan A2-s1, d0.  Gyprocin muista levyistä Rigidur Kuituvahvistelevy  GFH 13 ja Glasroc F Palosuojalevyt  on hyväksytty rakennustarvikeluokkaan A1.

Eri osastointivaatimukset täyttävät Gyproc-ulkoseinärakenteet löytyvät Gyproc-rakennekirjastosta ja Gyproc-palohyväksynnöistä.