Päivitetty 21.11.2011
sammutus

Standardipalo

Standardipalo on palomitoituksen perusta. Todellisesta palosta poiketen standardipalossa ei palokuorma lopu, vaan lämpötila nousee koko paloajan. Alla olevassa kuvassa esitetään yleisesti käytetty standardi lämpötila-aikakäyrä. Siinä lämpötila muuttuu ISO-834 standardin mukaan seuraavasti: T=20+345 log (8 t +1), missä T on kaasun lämpötila palo-osastossa (°C) ja t on aika (minuutteina).

Lämpötila-aikakäyrä