Päivitetty 21.10.2011
palon leviaminen

Palon leviäminen tulipalossa

Säteily

Lämpösäteily tapahtuu aina lämpimämmästä kappaleesta kylmempään. Lämpösäteily on pääasiassa näkymätöntä infrapunasäteilyä. Kuuman kappaleen, joka voi olla myös kaasumainen kuten tulenliekki, synnyttämän säteilykentän intensiteettiin vaikuttavat mm. kappaleen lämpötila, koko ja etäisyys kuumaan pintaan. Säteilyn kautta tapahtuva palonleviäminen tapahtuu siten, että aineen lämpötila ylittää sen syttymislämpötilan. Palamattomat aineet vähentävät säteilyn kautta tapahtuvan palonleviämisen riskiä.

tulipalon leviaminen rakennuksesta toiseen .jpg

Johtuminen

Lämmön johtuminen tapahtuu aineen (kiinteä kappale, neste tai kaasu) sisällä tai kappaleesta toiseen välittömän kosketuksen kautta. Metallit ovat parhaita lämmönjohtajia. Nesteiden lämmönjohtavuus on pieni, kaasujen vielä pienempi. Palossa lämpö voi siirtyä johtumalla myös palamattomien aineiden ja rakenteiden läpi. Esim. seinän läpi menevät metalliset putket johtavat lämpöä, jolloin palo voi levitä osastoivan seinän kautta palo-osastosta toiseen. Metalliputket tai vastaavat seinän läpi kulkevat osat muodostavat näin ollen palonleviämisriskin.


Virtaus (konvektio)

Palo lämmittää myös synnyttämänsä palamiskaasut ja ympäröivän ilman. Koska lämmenneet kaasut ovat kylmiä kevyempiä, syntyy konvektio tai kuumien kaasujen lämpövirtaus. Erityisesti sisätiloissa tapahtuvissa paloissa voivat tämäntyyppiset lämpövirtaukset aiheuttaa etäpaloja kaukana palopesäkkeestä ja aiheuttaa näin ollen yleissyttymisen. Syttyminen voi tapahtua joko siten, että kaasut lämmittävät kohdalle sattuvia palavia aineita niiden syttymislämpötilaan tai siten, että kaasuseoksessa olevat palavat kaasut syttyvät hapensaannin tultua riittäväksi. Etäpalot leviävät yleisimmin ilmastointikanavien ja käytävien kautta. Etäpalojen syntyä voidaan rajata käyttämällä sisäkatoissa ja –seinissä syttymättömiä ja paloa levittämättömiä materiaaleja.
tulipalon eteneminen rakennuksessa a .jpg