Päivitetty 21.10.2011

Tulisijat

Tulisijoja koskevat vaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E3 (2007).

Tulisijojen taustaseiniä suunniteltaessa tulee huomioida kipsilevyjen materiaaliominaisuudet ja lämmönvaikutus levyihin. Kipsilevyjä ei tulisi altistaa yli 50 Celsius-asteen lämpötiloille, sillä silloin kipsiydin hajoaa. Tmä ei heikennä rakenteen paloturvallisuutta, mutta käytännössä sen muut ominaisuudet (kuten rungonjäykistysominaisuudet ja ripustuskuormien kantavuus) heikkenevät olennaisesti.