Päivitetty 21.10.2011
tontti

Rakennusten sijainti

Rakennuksen ulkoseiniltä vaadittava rakenne määräytyy muun muassa sen mukaan, missä ja miten rakennukset sijaitsevat. Vaatimukset määräytyvät esimerkiksi sen mukaan, sijaitsevatko rakennukset samalla tontilla ja ovatko ne yhdessä vai erikseen. Erikseen sijaitsevien rakennusten ulkoseinärakenteeseen vaikuttaa rakennusten etäisyys toisiinsa nähden. Etäisyys mitataan ulkoseinän ulkopinnasta toisen talon ulkoseinän ulkopintaan, tontin rajaan tai rakennusalan rajaan. 

Alla on esitetty piirrosten avulla erityyppisiä vaihtoehtoja ja niitä koskevia palomääräyksiä (Lähde: Ympäristöministeriön julkaisu 39, v. 2002):


Samalla tontilla sijaitsevat pientalot:

Pientalot samalla tontilla

1) Talot yhdessä
    - talojen välinen seinä: EI(M) 30

2) Talojen välinen etäisyys 0-4 m
     Vaihtoehto 1:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan (osastointi vesikatteeseen asti).
     - talon B seinä: ei vaatimuksia
     Vaihtoehto 2:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu vain sisäpuolista paloa vastaan 
     - talon B seinä: EI(M) 30

3) Talojen välinen etäisyys 4-8 m
     Vaihtoehto 1:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan
     - talon B seinä: ei vaatimuksia
     Vaihtoehto 2:
     - talon A seinä: EI(M) 30, suunniteltu vain sisäpuolista paloa vastaan
     - talon B seinä: EI(M) 30 

4) Talojen välinen etäisyys > 8 m
     - talon A seinä: ei vaatimuksia
     - talon B seinä: ei vaatimuksia

HUOM! Mikäli rakennusosalle on asetettu palomuurivaatimus (M), sitä ei voi toteuttaa Gyproc-ratkaisuin.


Eri tonteilla sijaitsevat pientalot:

Pientalot eri tontilla

1) Talot yhdessä
     - palomuuri: EI(M) 60

2) Talojen välinen etäisyys 0-4 m
     Vaihtoehto 1:
     - talon A seinä: EI(M) 60, palomuuri suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan
     - talon B seinä: ei vaatimuksia
     Vaihtoehto 2:
     - talon A seinä: EI(M) 60, palomuuri suunniteltu vain sisäpuolista paloa vastaan
     - talon B seinä: EI(M) 60

3) Talojen välinen etäisyys 4-8 m

     - talon A seinä: EI(M) 30 
     - talon B seinä: EI(M) 30

4) Talojen välinen etäisyys > 8m
     - talon A seinä: ei vaatimuksia
     - talon B seinä: ei vaatimuksia


HUOM! Mikäli rakennusosalle on asetettu palomuurivaatimus (M), sitä ei voi toteuttaa Gyproc-ratkaisuin.