Päivitetty 21.10.2011

Yleiset ohjeet

Lämmityskattilan sijoitus ja tilantarve

Lämmityskattila sijoitetaan yleensä erilliseen osastoituun kattilahuoneeseen. Asuintiloihin voidaan ilman osastointia sijoittaa tähän tarkoitukseen soveltuva lämmityskattila.

Kattilalle ja sen lisälaitteille varataan riittävä tila ottaen huomioon itse kattilan ja laitteiden vaatima tila sekä kattilan suojaetäisyyksien, käytön ja huollon
vaatima tila. Kattilan ja sen laitteiden suojaetäisyydet määritetään kunkin kattilatyypin asennusohjeiden mukaisesti. Käytön ja huollon vaatima tila määräytyy kattilan koon ja mallin mukaan. 

Tulisijan suuluukun edessä tulee olla tilaa vähintään tulisijan syvyyden verran, kuitenkin vähintään 1000 mm. Nuohoukseen tarkoitettujen puhdistusluukkujen edessä tarvitaan vapaata tilaa vähäntään 600 mm. Suojaetäisyyksien vaatima tila voi sisältyä käytön ja huollon vaatimaan tilaan.

Polttoaine kattilahuoneessa

EI 30- ja EI 60-luokkaisin rakennusosin osastoituun kattilahuoneeseen saadaan sijoittaa polttoainetta enintään

  • 3 m³ polttoöljyä terässäiliössä teräksisessäsuoja-altaassa tai
  • 3 m³ polttoöljyä muovisäiliössä teräksisessäsuoja-altaassa, jonka yläreuna ulottuu säiliönylimmän sallitun öljynpinnan korkeudelle tai
  • 0,5 m³ halkoja rajatussa tilassa tai
  • 0,5 m³ muuta kiinteää polttoainettatiiviskantisessa erillisessä teräksisessävarastosiilossa

EI 60-luokkaisin ja vähintään A2-s1, d0-luokan tarvikkeista tehdyin rakennusosin osastoituun kattilahuoneeseen saadaan sijoittaa polttoainetta

  • edellä mainitut määrät tai
  • 0,5 m³ kiinteää polttoainetta tiiviskantisessa teräksisessä varastosiilossa ja varastopesässä yhteensä tai
  • 2 m³ kiinteää polttoainetta kattilahuoneesta pölyn leviämistä estävällä seinällä erotetussa syöttöhuoneessa sijaitsevassa tiiviskantisessa teräksisessä varastosiilossa.

Jos polttoainetta on edellä mainittuja määriä enemmän, se sijoitetaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman E9-osan kohdan 3.2 mukaisesti osastoituun  polttoainevarastoon.

Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaiset vaatimukset kattilahuoneen ja polttoainevaraston sisäpuolisille pinnoille:

Kattilahuone_taulukko1