Päivitetty 28.10.2011

Kattilahuone ja polttoainevarasto rakennuksen osana

Kattilahuoneen osastointi

Kattilahuone muodostetaan omaksi paloosastokseen. Kattilahuonetta ympäröivien rakennusosien luokat, jotka perustuvat rakennuksen paloluokkaan, kattilan tehoon ja kattilahuoneen sijoitukseen, on esitetty alla olevassa taulukossa. Lisäksi polttoaineen sijoittaminen kattilahuoneeseen
vaikuttaa osastoiviin rakennusosiin edellämainitun mukaisesti.


kattilahuone_taulukko2

Kun kattilahuoneeseen liittyy syöttöhuone tai tuhkahuone, katsotaan niiden  kuuluvan kattilahuoneen palo-osastoon. Syöttö- ja tuhkahuone erotetaan muusta kattilahuoneesta pölyn leviämistä estävin rakennusosin.

Osastoivan oven palonkestävyysaika on vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta.

Ulkoseinässä olevan oven ei tarvitse olla osastoiva, lämmöneristettyä ulko-ovea voidaan pitää riittävän turvallisena.

EI 30-luokkaisissa ulkoseinissä voi olla yksittäisiä enintään 0,2 m2:n ikkunoita ilman palonkestävyysvaatimuksia, kuitenkin yhteensä enintään 1,0 m2.

Polttoainevaraston osastointi

Öljysäiliötila ja muun polttoaineen varasto muodostetaan kumpikin omaksi palo-osastokseen. Osastoivat rakennusosat toteutetaan alla olevan taulukon mukaisina.

Osastoivan oven palonkestävyysaika on vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestävyysajasta. Kiinteän polttoaineen syöttölaitteisto ei saa vaarantaa osastointia.

kattilahuone_taulukko3