Päivitetty 25.10.2011

Autosuojat - yleiset ohjeet

Osastointi

Muun rakennuksen yhteydessä oleva autosuoja rakennetaan erilliseksi  palo-osastoksi. Suojan eri kerrokset kuuluvat samaan palo-osastoon, jos kerrosten välistä ajotietä ei osastoida. Alla olevassa taulukossa on esitetty ohjeet autosuojan palo-osastojen enimmäispinta-aloista.

Autosuojat osastojen maksimiala

Suojaustasot

Suojaustaso 1
Tavallinen alkusammutuskalusto.

Suojaustaso 2
Automaattinen paloilmoitin sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto.

Suojaustaso 3
Automaattinen sammutuslaitteisto sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto.

Pelastus- ja sammutustyön helpottamiseksi ylimmän maanalaisen kellarikerroksen alapuolisiin kellarikerroksiin sekä suuriin tai muuten vaikeasti sammutettaviin suojatiloihin voidaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vaatia suojaustason 3 edellyttämät laitteistot ja laitteet sekä tarvittaessa automaattinen savunpoistolaitteisto, joka toimiessaan antaa paloilmoituksen.

Osastoivat rakennusosat

Osastoivat rakennusosat ovat yleensä EI 60-luokkaa ja tällöin tehdyt vähintään A2-s1, d0-luokan rakennustarvikkeista. Jos P2-luokan rakennuksen autosuojaosaston pinta-ala on enintään 2000 m2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa. Jos P3-luokan rakennuksen kokonaiskerrosala on enintään 2400 m2 ja osaston koko enintään 400 m2, voivat maanpäälliset osastoivat rakennusosat olla EI 30 -luokkaa.

Yhteydet muihin tiloihin

Autosuojasta voi olla yhteys rakennuksen muihin tiloihin. Yhteys umpinaisesta autosuojasta muun tilan uloskäytävään, tulisijalliseen tilaan tai tilaan, jossa oleskelee ihmisiä, sallitaan kuitenkin vain sellaisin järjestelyin, että myrkyllisten tai palavien kaasujen leviäminen on tehokkaasti estetty. Tällaiseksi järjestelyksi hyväksytään esimerkiksi ovin rajoitettu tila, jonka läpi kuljettaessa molempia ovia ei jouduta samanaikaisesti avaamaan. Autosuojasta ei sallita yhteyttä palovaaralliseen eikä räjähdysvaaralliseen tilaan.

Pinnat

Seinien ja katon sisäpuoliset pinnat tehdään yleensä vähintään luokan B-s1, d0 tarvikkeista.

Jos käytetään suojaverhousta, pinnat tehdään vähintään A2-s1, d0-luokkaisina (E1 kohta 8.2.3). P3-luokan erillisessä autosuojarakennuksessa, joka on kerrosalaltaan enintään 1000 m2, sisäpuoliset seinä- ja kattopinnat voivat olla luokkaa D-s2, d2. Sama koskee muun rakennuksen osana olevaa enintään 60 m2:n suojaa.  Kellarikerroksessa pinnat ovat kuitenkin vähintään luokkaa B-s1, d0. Lattian pintana käytetään vähintään A2FL-s1-luokan rakennustarviketta. Maanvaraisessa lattiassa voidaan käyttää asfalttibetonia, ei kuitenkaan kellarikerroksessa.