Päivitetty 25.10.2011

Erillinen autosuojarakennus

Etäisyys saman tontin rakennuksesta

Erillisen autosuojan riittävä etäisyys toisesta rakennuksesta ilman  erityistoimenpiteitä on vähintään 8 metriä, enintään 60 m2:n suojan vähintään 4 metriä. Jos etäisyys on edellä mainittuja pienempi, rakennuksia tarkastellaan palotekniseltä kannalta yhtenä rakennuksena.

Etäisyys eri tontin rakennuksesta

Jos erillisen autosuojan etäisyys naapuritontin rakennuksesta on alle 8 metriä, tulee rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta (E1 kohta 9.1.2).

Rakennuksen paloluokka

P1-luokkaiseksi rakennetaan aina yli kaksikerroksinen autosuojarakennus.
P2-luokkaiseksi voidaan rakentaa enintään kaksikerroksinen  autosuojarakennus.
P3-luokkaiseksi voidaan rakentaa yksikerroksinen autosuojarakennus.