Päivitetty 21.11.2011
palomiehet sammuttavat paloa

Pien-, pari- ja rivitalojen paloturvallisuusvaatimukset

Pientalojen tontin sisäinen palotekninen suojaus muodostuu pääsääntöisesti asuinrakennusten ja autosuojien sekä kattilahuoneiden palo-osastoinnista. Autosuojalla tarkoitetaan autotallia ja/tai -katosta sekä niiden yhteydessä mahdollisesti olevaa avointa tai seinällä erotettua osastoimatonta varastotilaa.

Lisää tietoa pientalojen palomääräyksistä esimerkkeineen löytyy mm. Oulun rakennusvalvonnan sivuilta Palokortista, johon on koottu Oulun rakennusvalvonnan, pientalotehtaiden sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yhteisiä tulkintoja pientalon palomääräyksistä, mm. poistumisteitä ja paloteknisiä suojauksia koskien.

Lisäksi pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat yhtenäistäneet tulkintojaan Suomen rakentamismääräyksistä ja koonneet ohjeensa internetsivustolleen.