Päivitetty 21.10.2011
Testimenetelmät

Testimenetelmät ja standardit

Rakennekokeiden yleiset vaatimukset

Rakennekokeiden yleiset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN1363-1. Tämä standardi on tullut voimaan 1999 ja se korvaa aiemmin käytössä olleet standardit. Standardi SFS-EN 1363-1 poikkeaa aikaisemmin käytössä olleista standardeista oleellisemmin uunin lämpötilan mittauksen sekä uunin paineolosuhteiden suhteen.

Seinärakenteet

Luokitusstandardin SFS-EN13501-2 mukaan paloluokat kuormittamattomille seinille ovat E, EI, EI-M tai EW. Kuormittamattomia seinärakenteita koskeva koemenetelmä on SFS-EN1364-1.

Luokitusstandardin SFS-EN13501-2 mukaan paloluokat kuormitetuille seinärakenteille ovat RE, REI, REI-M tai REW. Kuormitettuja seinärakenteita koskeva koemenetelmä on SFS-EN 1365-1.

Luokitusstandardin SFS-EN13501-2 mukaan paloluokat kuormitetuille välipohjille ja katoille ovat RE tai REI ja välipohjia ja kattoja koskeva koemenetelmä on SFS-EN 1365-2.

Luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaan paloluokat oville ovat E, EI1, EI2 ja EW. Ovia koskeva koemenetelmä on SFS-EN 1634-1.

Alla on kuvia Gyproc-rakennejärjestelmien polttokokeesta palolaboratoriossa.

polttokoe-a.jpg
polttokoe3-a.jpg